Zhruba půl hodiny po úterním poledni obdrželo operační středisko hasičů informaci o požáru lesního a travního porostu v Dolní Lomné. 

Zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Třinec, společně s ní čtyři jednotky dobrovolných hasičů – Dolní Lomná, Bystřice, Jablunkov a Mosty u Jablunkova.

"Hasiči dostali oheň na ploše tří hektarů od kontrolu za necelou hodinu, další hodinu jim zabralo dohašování," říká Petr Kůdela. 

 O půl třetí odpoledne dostali hasiči informaci o požáru náletových stromů a rákosí v mokřadech poblíž Brumovic, místní části Pustý Mlýn. "Vyjely sem tři jednotky HZS MSK – ze stanic Opava, Krnov a Bruntál, společně s nimi sedm jednotek dobrovolných hasičů – Brumovice, Litultovice, Jakartovice-Bohdanovice, Horní Benešov, Opava-Kylešovice, Velké Heraltice a Krnov. Hasiči dostali oheň na ploše čtyř hektarů pod kontrolu za necelou hodinu, pečlivé dohašování jim zabralo další tři hodiny," doplnil mluvčí hasičů.

Rozlohou (7 hektarů) i zapojením jednotek hasičů (12 - 3 HZS, 9 SDH) byl v úterý středu největším požárem v přírodě v Moravskoslezském kraji – s předběžnou škodou bezmála 100 tisíc korun – požár v Krasově na Bruntálsku, kde hořel vzrostlý smíšený les i mladé stromky.

Operační středisko hasičů bylo o ohni informováno krátce před půl čtvrtou odpolední. V Krasově zasahovaly tři jednotky HZS MSK – ze stanic Bruntál, Krnov a Rýmařov, společně s nimi devět jednotek dobrovolných hasičů – Město Albrechtice, Rýmařov, Bruntál, Krnov, Horní Benešov, Andělská Hora, Široká Niva, Světlá Hora a Vrbno pod Pradědem. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za hodinu, dohašování jim zabralo dvě a půl hodiny.

 

"Příčiny vzniku drtivé většiny požárů v přírodě souvisejí s manipulací s otevřeným ohněm (pálení klestí, ohníčky, kouření, vaření atd.)," říká mluvčí hasičů Petr Kůdela.

"V době, kdy hasiči zásadním způsobem participují na opatřeních proti koronaviru Covid 19, potřebujeme každého hasiče, a proto chceme i s pomocí médií apelovat na obyvatele Moravskoslezského kraje, aby se snažili v maximální možné míře předcházet vzniku požárů, zejména v přírodě," dodává.

K TÉMATU

 Rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit sebe ani ostatní

· V přírodě se, pokud možno, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.

· Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.

 Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.

· Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.

· K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.

· Podle zákona o ochraně ovzduší nelze v otevřených ohništích spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).

· Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.

· Děti nesmí být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby, pokud možno neposilněné alkoholickým nápojem.

· Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený – nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.

· Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.

· Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 tisíc Kč.

· Spalování klestí nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům. V Moravskoslezském kraji je odkaz na takové rychlé a jednoduché nahlášení na stránkách HZS MSK (domácí stránka www.hzsmsk.cz), odkaz je vpravo dole s názvem „Pálení klestí“.

· Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.