„Informace o požáru byla na operační středisko hasičů nahlášena v pondělí osmnáct minut po šesté hodině ranní,“ uvedla k zásahu mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Na místo události byly vyslány celkem tři jednotky ze stanic Ostrava-Fifejdy, Ostrava-Přívoz a Ostrava-Zábřeh.

„Hasiči po příjezdu na místo začali s likvidací požáru elektrokoloběžky, která byla vynesena na bezpečné místo. Zároveň byla prováděna evakuace osob bytového domu, kdy u 15 osob bylo nutné použít vyváděcí masku, 1 osoba musela být za pomoci hasičů z domu vynesena, 7 osob se během požáru nadýchalo zplodin hoření a byly předány také do péče zdravotnické záchranné službě,“ popsala dále mluvčí.

„Operátoři na místo vyslali tři týmy rychlé zdravotnické pomoci. Ošetřit bylo nutno osm osob, dvě děti a šest dospělých ve věku mezi devětatřiceti a pětasedmdesáti lety,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že všichni byli při vědomí a mimo ohrožení života.

„Vesměs se nadýchali nebo byli v kontaktu se zplodinami hoření. Šest pacientů mohlo být po vyšetření a zhodnocení stavu následně ponecháno na místě události, tříletá dívka byla transportována na dětskou ambulanci FN Ostrava. Pětasedmdesátiletou ženu s oběhovými obtížemi pak záchranáři předali na interní ambulanci ostravské Městské nemocnice," dodal Lukáš Humpl.

VAROVÁNÍ HASIČŮ
Vzhledem k přibývajícímu počtu požárů elektrokoloběžek apelují hasiči na majitele (provozovatele), aby předcházeli vzniku požáru těchto zařízení. Především aby:
· neprovozovali zařízení se zjevně mechanicky poškozeným akumulátorem,
· vyřadili zařízení, jehož akumulátor vykazuje známky vnitřního poškození jako např. nafouknutí akumulátoru, vývin kouře či zápachu při nabíjení akumulátoru, únik kapaliny z akumulátoru,
· nevstavovali zařízení dlouhodobému působení nepříznivým vnějším vlivům jako jsou zvýšené teploty (cca nad 50 °C), extrémně nízké teploty, korozivní a vlhké prostředí,
· nabíjeli akumulátor v souladu s návodem výrobce a využívat vždy jen oficiálních a předepsaných nabíječů,
· zajistili pravidelnou údržbu a servis zařízení,
· neprováděli neodborné úpravy a opravy zařízení.

Jak se chovat při požáru takového zařízení, čím je možné hasit?

"Při požáru, pokud je to možno odstranit hořlavý materiál z okolí koloběžky, respektive v počáteční fázi rozvoje požáru (např. vývin kouře) přesunout koloběžku na volné venkovní prostranství. Pokud je koloběžka nabíjena a dojde k rozvoji nestandardní situace – okamžitě odpojit koloběžku od zdroje napájení a postupovat dle pokynů výše," doporučuje mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Hašení lze provádět vodou či libovolným hasicím přístrojem. 

"Samotné hašení může být komplikované, neboť požár je živen chemickou reakcí probíhající uvnitř akumulátoru. Tento efekt má za následek velkou spotřebu hasební látky a lze konstatovat, že i po zdánlivém uhašení plamenného hoření je akumulátor ještě dlouho zdrojem rizik v podobě vývinu toxických zplodin hoření s rizikem opětovného rozvoje plamenného hoření. Proto doporučujeme vyhýbat se jakémukoli kontaktu s kouřem a raději zavolat hasiče," dodává na závěr.