Při příjezdu hasičů na místo zde hořel především mladý stromový porost. Předběžně byla vzniklá škoda vyčíslena na 150 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Na místě zůstala až do pátečního rána jednotka SDH ze Skřipova-Hrabství, která ještě ráno uhašovala tři doutnající pařezy.

To však nebyl ani zdaleka jediný oheň, se kterým měli hasiči na Opavsku ten den práci. Čtyři minuty před šestou večerní vyráželi znovu k lesu, a to do Raduně, kde také plameny před uhašením stihly spolykat stromy v ceně 150 tisíc korun.