Ta vzplála v sousedství domku sedmdesátiletého muže. Na místo vyrazily nejen opavští profesionálové, ale i dobrovolní hasiči z Litultovic, Brumovic a Jamnice. Když byl oheň zkrocený, své práce se chopil vyšetřovatel hasičů HZS Opava.

Provedeným šetřením stanovil jako příčinu požáru manipulaci s otevřeným ohněm ze strany neznámé osoby, a to v 1. podlaží stodoly, kde se nacházela uložená sláma a seno. Zatím neznámý pachatel zacházel s otevřeným ohněm tak nešikovně, že došlo k požáru stodoly a k následnému poškození elektrické cirkulárky, drtiče větví, zahradní techniky, k úmrtí osmi slepic a ke shoření uskladněného dřeva, slámy a sena.

Tím byla způsobena celková škoda ve výši 100 tisíc korun. Dnes už věc převzali policisté z obvodního oddělení PČR Velké Heraltice, kteří zahájili úkony ve věci trestného činu poškozování cizí věci.