Akce prezentuje jeden ze zvyků posledních majitelů zámku Blücherů z Wahlstattu, a sice právě pití čaje o páté. Návštěvníkům bude tento rituál představen jak slovně, tak i chuťově. Kromě čaje budou moci ochutnat i typické pečivo, které se k němu podávalo. Neodmyslitelně k tomu patřil i čajový servis, příchozí by si tedy měli vzít ten nejkrásnější a nejstarší šálek, který mají doma. Po skončení akce budou následovat noční prohlídky nové trasy zámku. Vstupné činí 160 korun, snížené 110 a rodinné 420 korun.