Kdy: 28. května v 18.00
Kde: Faunapark Frýdek-Místek, Na příkopě 1221, Frýdek-Místek
Za kolik: 50 Kč

Oba dva regiony jsou historicky spjaty s těžbou černého uhlí, která měla na místní krajiny intenzivní negativní dopad. Těžba je sice v posledních letech utlumena, ale s jejími následky se budeme potýkat ještě mnoho let. Je však toto prostředí nezajímavé a nudné i z pohledu biologa či dokonce turisty? Vyskytují se zde pouze běžné nezajímavé druhy nebo je možné v této krajině spatřit i skvosty, které mnohdy chybí i v chráněných územích? To a mnohem více se dozvíte díky přednášce Mgr. Stanislava Ožany z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské university. Areál Faunaparku bude otevřen již od pěti hodin. Vejít do něj bude možné přes vstup u hlavní brány do areálu generálního ředitelství Slezan, návštěvníci musí mít na sobě roušku. Pořadatelé budou připraveni, aby vše proběhlo v souladu s vládními opatřeními.

PIF