Zahájí ho základními informacemi o nabídce studijních programů a oborů, podávání přihlášek a průběhu přijímacího řízení, o zahraničních pobytech studentů, ubytování, stravování nebo mimoškolních aktivitách studentů.

Od 12 hodin následuje program na jednotlivých pedagogických a vědeckých pracovištích v opavských budovách Hauerova 4, Masarykova 37 a Bezručovo náměstí 13. Tam budou zájemcům poskytnuty už konkrétní a podrobnější informace o studijních programech i oborech.

Součástí programu budou rovněž exkurze do specializovaných pracovišť a učeben, přednášky nebo diskuse s pedagogy a studenty fakulty. Další den otevřených dveří fakulta plánuje ještě na sobotu 7. března.

Fakulta veřejných politik otevře zájemcům své dveře v pátek 14. února a Matematický ústav ve středu 29. ledna od 11 hodin v učebně R1 v ulici Na Rybníčku 1. Po krátké informativní besedě a prezentaci si přítomní mohou prohlédnout zázemí ústavu a získají od současných posluchačů bližší informace i odpovědi na své dotazy.