Kde: Opava
Kdy: od 11. září každou středu

Zájemci starší patnácti let se v průběhu tří měsíců budou pravidelně scházet každou středu od 18.30 do 20 hodin v tělocvičně Judo Slezan Opava, která se nachází v ulici Boženy Němcové číslo 20. Cvičí se v pohodlném sportovním oblečení a naboso.

Podle organizátorů si kurz klade za cíl seznámit účastníky se základními principy sebeobrany s využitím jednoduchých a účinných technik. Kromě toho si frekventanti osvojí také techniky pádů, základní kopy a údery, vyzkouší si řešení konfliktů během modelových sebeobranných situací.

Chybět nebudou ani teoretické poznatky o taktice a prevenci napadení, psychologickém aspektu sebeobrany a nutné obraně z hlediska práva. Samotný výcvik zajistí instruktoři Seitedo Radek Čech, Pavel Chráska, Tomáš Haller a Radomír Dobruš. Cena kurzu činí 600 korun.