Přírodní rezervace Hvozdnice se nachází až v konečné části tohoto toku. Říčka Hvozdnice pramení až u nádrže Slezská Harta mezi vrcholy Zelený kopec a Písařovem. Zajímavou a dlouhou oklikou se voda z těchto pramenišť dostává do řeky Moravice. Nejen v přírodní rezervaci říčka zajímavě meandruje a vytváří nevšední zátiší.