Volební okrsek číslo jedna se přesunul do budovy Střední zdravotnické školy ve Dvořákových sadech. Volební okrsek číslo čtyři se nově nachází na Základní škole Ilji Hurníka v Ochranově ulici, osmý okrsek je pak přesunut na Slezské gymnázium na Zámecký okruh. Poslední novinkou v těchto komunálkách je přesunutí volební místnosti v městské části Zlatníky, hlasuje se v prostorách nové budovy úřadu v ulici 6. května.

Volby na Opavsku.
Opavsko ve víru voleb, začínají komunálky. Kdo povede obce v dalších letech?

Ještě pár minut před oficiálním zahájením voleb už postávaly hloučky voličů před Základní školou T. G. Masaryka v Opavě. Námi oslovení příchozí měli o výběru svých kandidátů jasno. „Rozhodování nebylo složité, dění v Opavě pravidelně sleduji. Kampaň jsem vůbec neřešila. Křížkovat budu jen jednu konkrétní stranu,“ prozradila například Deníku jedna z postarších žen.

V případě komunálek totiž mají lidé hned tři možnosti, jak volit. Jeden z rozdílů je v tom, že v komunálkách se nekroužkuje, nýbrž křížkuje. Volič může dát křížkem hlas buď celé straně, tím dává hlas kandidátům příslušné strany v tom pořadí, v jakém na listině figurují. Nebo může v rámečcích před jmény kandidátů označit křížky toho nebo ty, kterému či kterým chce dát hlas, a to z kterékoli strany. Nejvíce již může být označeno tolik, kolik je členů zastupitelstva, v případě Opavy tedy občané mohou zakřížkovat maximálně 39 jmen napříč kandidátkami. A třetí variantou je kombinace obou předchozích, to znamená, že lze vyznačit jednu konkrétní volební stranu a potom ještě křížkovat své favority i z různých jiných subjektů. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Mezi voliči i volebními komisemi panovala v pátek veselá nálada. K urnám přicházeli po čtrnácté odpolední také lidé třeba na Základní škole Otická. Komunální volby poběží v pátek do dvaadvaceti hodin, místnosti se znovu otevřou v sobotu 24. září od osmi do čtrnácti hodin.