Čtyři stovky veřejných knihoven připravily tedy na březen nové, zajímavé aktivity. Cílem akce je propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát vědět celému národu, že je mezi námi stále dost takových, kteří čtou.

V rámci projektu se mohou těšit na zajímavý program mj. také návštěvníci Bezručovy knihovny v Opavě. Novou akcí kampaně je tzv. Maraton čtení. Aby knihovny nabídly v březnu čtenářům co největší kontakt se spisovateli a překladateli, budou tato setkání, diskuse, besedy a zejména autorská čtení podpořena Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a jeho partnerem, firmou Skanska, dotované také finanční částkou v celkové výši dvou set tisíc korun.

Částka bude rozdělena mezi jednotlivé knihovny tak, aby se autoři mohli se svými čtenáři setkat na co nejvíce místech republiky. Maraton čtení bude pořádat 80 knihoven včetně již zmiňované Bezručovy knihovny v Opavě. Založena by měla být také nová tradice: knihovny od letošního roku pravidelně v březnu vyberou a slavnostně ocení Čtenáře roku.

Březen – měsíc čtenářů později vyvrcholí již jedenáctým ročníkem akce s názvem Noci s Andersenem. Ta je jednou z těch, jimiž knihovny úspěšně svádějí s populárnějšími médii konkurenční boj o zájem dětí a podporují dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a zúčastnilo se jí 20 dětí; v loňském roce strávilo noc na 905 „spacích“ místech ve 4 zemích Evropy přes 31 000 dětí a téměř 10 000 dospělých.

O tom, jak vypadá aktuální situace v letošním roce, se dozvíte na www.nocsandersenem.cz. V Opavě se bude konat Maraton čtení 9. a 23. března. Jeho hostem bude známý opavský rodák, ilustrátor knih pro děti i dospělé, Bořík Frýba.