Třebaže dílo Williama Shakespeara vznikalo na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, široká škála prostředků jazyka, neschematický přístup ve vztahu k postavám a volba nadčasových témat autorovi zajistila nesmrtelnost. Příběh dnešního filmu je zasazen do prostoru Benátek v období šestnáctého století.

Zchudlý šlechtic Bassanio (Joseph Fiennes) oslněn láskou k spanilé Portii (Lynn Collinsová) požádá o finanční výpomoc svého přítele Antonia (Jeremy Irons). Vzhledem ke skutečnosti, že je veškeré Antoniovo jmění v daném okamžiku na moři, zadluží se tedy křesťanský šlechtic u žida Šajloka (Al Pacino). Ovšem ten, jehož dříve Antonio ponižoval a bezúročným půjčováním mu kazil lichvu, netouží v případě splacení dluhu po úroku, ale libře Antoniova masa.

Snímek je koncipován jako věrná předloha dramatickému textu, jehož ústřední téma antisemitismu z něj činí nadčasové dílo. Radford, který je podepsán i pod scénářem, k originální verzi připsal předmluvu zobrazující postavení židů v Benátkách. Jejím úkolem je ukázat Šajlokovu lidštější tvář. Zobrazit muže, jenž je zničen podmínkami života v ghettu a ponižujícím chováním Benátčanů. Radfordova verze známé Shakespearovy tragikomedie bude v opavském filmovém klubu uvedena již dnes. Počátek v kině Mír je klasicky naplánován na sedmnáctou hodinu a třicátou minutu.