Třebaže se premiéra této inscenace uskutečnila již před více než rokem, stále se mezi návštěvníky těší značné oblibě. O ni se bezesporu zasloužil slavný Formanův snímek i to, že do ústřední role byl obsazen hostující Ladislav Špiner, který před několika lety v Opavě působil. Motiv sváru dvou umělců, Mozarta a Salieriho, poprvé zpracoval Alexandr Sergejevič Puškin.

Ve stejnojmenném díle zcela nepokrytě Salieriho označil za vraha, jemuž se důvodem ke spáchání zločinu stala vzpoura proti géniu průměrnosti. Námětu se následně na sklonku sedmdesátých let dvacátého století ujal britský dramatik Peter Shaffer. I když se ve svém pojetí odklonil od původní Puškinovy teorie, přisuzující Salierimu přímý podíl na Mozartově smrti, ústřední myšlenku ponechal a obohatil o psychologickou rovinu. Shafferovo dílo vychází ze situace, v níž se stárnoucí hudebník zpovídá a přiznává ke zločinům svého života.

Tato tvrzení se stávají východiskem pro konfrontaci dvou rozlišných životních a uměleckých principů. Pokora snoubící se s touhou po uznání a nesmrtelnosti díla se dostává do příkrého kontrastu s genialitou umělce, avšak přízemností člověka. Režisér Zdeněk Černín, který je podepsán také pod úpravou dramatického textu, do ústřední role obsadil hostujícího Ladislava Špinera, jenž se v alternaci střídá právě s uměleckým šéfem opavské činohry. Jeho protihráče ztvárnil Petr Klimeš a Konstance Sabina Muchová.

Inscenace je koncipována jako syntéza všech souborů Slezského divadla. Pod dirigentskou taktovkou se prostřednictvím operních árií představí Tereza Kavecká, Olga Procházková, Andrij Škurhan či Peter Soós. Repríza inscenace Amadeus bude ve Slezském divadle uvedena mimo předplatné 27. ledna. Počátek představení je naplánován na sedmnáctou hodinu. Návštěvníci z řad studentů a důchodců mohou navíc využít padesátiprocentní slevu.