Oddělení propagují hned dvě akce, které se v Opavě konaly, nebo budou konat. Jedním je mezinárodní projekt Koně dětem, který přispívá formou různých samostatných akcí k utváření pozitivního vztahu mládeže ke zvířatům a napomáhá při zapojení handicapovaných dětí do akcí spojených se zvířaty.

Dětské oddělení bylo představeno během vernisáže v rámci tohoto projektu, která se odehrála v Obecním domě. Představeny byly kresby dětí, které soutěžily o nejkrásnější ztvárnění koně. Nad akcí převzal záštitu Dalibor Gregor.

Druhým projektem, který bude oddělení prezentovat, je beseda s univerzitním pedagogem Jiřím Siostrzonkem, která se odehraje v kavárně Evžen na Beethovenově ulici v pondělí od sedmnácti hodin. Během besedy budou prezentovány fotografie Imricha Vebera, který na nich zachytil život dětského oddělení.

„Pro projekt jsem chtěla získat někoho, kdo pomůže profesionálním způsobem zdokumentovat oddělení. Fotografie pak budou prezentovány v projektu Koně dětem a během besedy v kavárně Evžen,“ uvedla primářka oddělení Dagmar Prejdová s tím, že prezentace oddělení velmi pomůže.

„Jakýkoliv výtěžek z těchto akcí bude totiž použit k zakoupení resuscitačních modelů, na kterých by se praktikoval nácvik resuscitace dětí,“ poznamenala primářka Prejdová a upozornila tím na dva nedávné případy úmrtí dětí, kterým nebyla podána správná první pomoc.

„Rodiče si na figurínách budou u nás moci vyzkoušet, jak se má dítě správně rozdýchat,“ uzavřela Dagmar Prejdová.