Přihlásilo se šest uchazečů a tříkolový konkurz se uskutečnil počátkem srpna. Nového ředitele však nenašel. Výběrová komise nedoporučila do této funkce ani jednoho ze zájemců a radní proto na svém zasedání rozhodli vyhlásit nové výběrové řízení s uzavřením přihlášek k 15. říjnu.

K požadavkům na obsazení zmíněné funkce patří vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu, nejméně tříletí doba ve vedoucí funkci, znalost divadelního provozu a velmi dobré manažerské schopnosti, psychická odolnost při práci pod tlakem i celkový přehled v oblasti kulturního a společenského dění nejen na úrovni města. Nástup nového ředitele do funkce bude začátkem nového roku a do té doby divadlo povede stávající ředitel Ilja Racek.