Svědčí to o dobré dramaturgii i o tom, že Opavané mají své divadlo rádi.

Největší oblibě se těší opera, ale činohra si na nepřízeň publika rovněž stěžovat nemůže. Do příštího roku zvažuje vedení divadla možnost většího zapojení škol do návštěv představení. Letošní rok byl příznivý i finančně.

„Nemůžeme si stěžovat. Rozpočet na příští rok máme o milion nižší, ale zvládneme to. Schodek budeme řešit snižováním nákladů," neztrácí ředitel Jindřich Pasker optimismus. Ví, že snižování příspěvku není zvůle radních, ale nutnost ze strany města, které tíží velké finanční závazky.

Slezské divadlo je příspěvkovou organizací města. „Tomu se musíme přizpůsobit. Město teď potřebuje každou korunu, a proto se snažíme doplnit chybějící peníze vlastními zdroji," konstatuje Jindřich Pasker.

Vedení divadla se nebránilo ani převodu pěti milionů korun ze svého investičního fondu do kasy města.

Tuto částku původně šetřilo na jiné účely, především na obměnu zastaralého vozového parku. Divadelní finanční zdroje unesly i státem požadované navýšení mezd zaměstnanců.

Od nového roku přijdou ke slovu úvahy nad dramaturgickým plánem nové sezony. Výběr bude prováděn pečlivě s ohledem na výši nákladů jednotlivých titulů, ale hlavně s přihlédnutím na zájem diváků, protože o ně jde především.