Hlavním důvodem má být rekonstrukce Domu umění a celého dominikánského kláštera, během níž výstavní prostory nemohly být žádným subjektem využívány.

„Patnáctého srpna jsem hovořila s panem Klimešem o mém záměru navrhnout radě ukončení stávající smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s platností od 1. ledna 2009. Materiál bude radou projednán 2. září,“ uvedla Šindlerová.

Výstavní prostory, které jsou předmětem výpůjčky Bludnému kameni, budou podle jejích slov v příštím roce na několik měsíců uzavřeny z důvodu jejich modernizace.

„Celý objekt budeme současně připravovat na rozsáhlou rekonstrukci. Bližší informace budou poskytnuty na veřejné prezentaci dne 11. září. Výstavní prostory z těchto důvodů nebude možné poskytnout k užívání dalšímu subjektu,“ uzavřela Šindlerová.

Proč místo zrušení smlouvy s Bludným kamenem nehledalo vedení OKO jinou alternativu, díky které by prozatímně mohl Dům umění fungovat v jiných prostorách, jako je například Obecní dům? „Žádné jiné prostory nejsou k dispozici. Obecní dům bude s největší pravděpodobností již v rekonstrukci,“ uvedla k tomu Irena Šindlerová.

Martin Klimeš, jako předseda občanského sdružení Bludný kámen, který Dům umění od roku 1999 provozuje, se odmítl ke svému odvolání vyjádřit s tím, že by nerad před jednáním rady cokoliv předjímal. Pokud rada rozhodne o zrušení smlouvy s Bludným kamenem, kulturní život v nejen v Opavě tím podle mnohých utrpí ztrátu.

Jak výstavní činnost Domu umění hodnotí osobnosti, které zde vystavovaly a jeho činnost sledují? „Bude to kulturní ztráta. Nedovedu si představit, že by místo Martina Klimeše někdo zastal lépe. Proslavil Opavu nejen v České republice a díky němu se stala významnou štací pro mnohé umělce,“ uvedl sochař a profesor ateliéru veškerého sochařství Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Kurt Gebauer.

S tím, že dosavadní výstavní činnost Domu umění je důležitou součástí kulturního života, souhlasí i fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Jindřich Štreit. „Já si velmi cením práce Martina Klimeše. Pokud by nestál v čele Domu umění on, byla by to velká škoda, má kontakty v uměleckém světě a udělal veliký kus práce. Dokázal do Opavy přivést kvalitní umělce a mimořádně kvalitní výstavy a další akce,“ uvedl.