Děj knihy autorka zasadila opět na Hlučínsko, reálie však na rozdíl od jejích předchozích knih nejsou tak důležité. Hlavním tématem jsou proměny víry ve 20. století a její postavení v životě současného člověka.

Zatímco hrdinka první novely Margareta žije v souladu s tradičními hodnotami, ve kterých byla vychována a v těžkých životních chvílích o hodnotách svých předků pochybuje, druhá z žen, Bernardeta, hledá úporně svou cestu popřením tradičních hodnot, své štěstí chce najít racionálním vyhodnocením světa a přijetím dobových pravd.

Třetí hrdinka, Marie z Džemu z jeřabin, podléhá životním zklamáním a odmítá katolictví, později nutnost víry znovu objevuje a přijímá ji v jiné podobě.

„O každé straně textu jsem hodiny přemýšlela a během přemýšlení studovala, poslouchala nebo jen tak seděla v křesle a hleděla oknem z pokoje ven. Jako materiál mi posloužila stále dokola pouštěná píseň Lili Marlene, staré modlitební knížky, stoh současných příruček o víře v Krista, nekonečné diskuze o tom, co je a co není racionální, co jsou city, proč někteří lidé city potlačují,“ přibližuje Tvrdá práci na knize.

Podklady k historickým a politickým událostem 20. století hledala také na internetu. „Byla jsem obložená příručkami o výkladu z karet, kuchařkami, jednu z nich, „Sandtnerku“ z roku 1934, mi předala babička jako svatební dar, Dějinami umění, ruskou a vídeňskou secesí a dílem Gustava Klimta, poslouchala jsem písně Karla Kryla, hlavně Jeřabiny,“ dodává autorka.

Eva Tvrdá žije a tvoří v opavském Slezsku. Do širšího povědomí vstoupila v roce 2005 vydáním knihy z novodobé historie Hlučínska Dědictví.