Letošní jubilejní desátý ročník je věnován barmské aktivistce Aun Schan Su Ťij, držitelce Nobelovy ceny za mír, a lidem v Barmě, které utlačuje vojenský režim. Festival každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni při České televizi a v Opavě probíhají projekce ve spolupráci se Slezskou univerzitou a opavským Filmovýmklubem.

Promítání se uskuteční od pondělí 7. do pátku 11. dubna v prostorách opavského loutkového divadla. Součástí budou dopolední projekce pro základní a střední školy.

Festivaly, jako je Jeden svět, vznikají především ze snahy přiblížit hlubší souvislosti lidského utrpení, které nám každodenní zpravodajství nepřináší. Tuto větu pronesl kdysi Václav Havel, který Jeden svět zaštítil.

Ocenění lidem v Barmě poputuje už podruhé. Poprvé ji obdržel student Min Ko Main, který je v současné době vězněn. Diváci na letošním festivalu mohou zhlédnout dokumenty ze Srbska, Velké Británie, Francie, Ruska, Dánska, Německa, Polska, Finska, USA a mnoha dalších.

Naši zemi reprezentují snímky Občan Havel, Zpráva o Lodži a Ztracená dovolená. Občan Havel, který přehlídku slavnostně zahájí v pondělí 7. dubna, je jedinečný projekt, který nám dává možnost nahlédnout do každodenního života bývalého prezidenta. Režisér Pavel Koutecký, který sledoval život Václava Havla více než třináct let, se bohužel premiéry svého největšího projektu nedočkal. Když na jaře 2006 tragicky zemřel, ujal se dokončení režisér Miroslav Janek se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.

Budeme mít jedinečnou možnost sledovat bývalého prezidenta při politických a soukromých jednáních, zahraničních cestách a pobytu na Hrádečku. Uvidíme, že není jednoduché naučit se děkovnou řeč prezidenta a jako každého člověka ho dokáže rozčílit špatně ušitá košile. Velkou roli v tomto diskutovaném dokumentu hrají jeho manželky Olga a Dagmar. Občan Havel obdržel cenu poroty festivalu. Podle ní se jedná o kultovní film, který se jednou stane klasikou.

Bývalý prezident také jako každoročně předal v Praze cenu Homo Homini. Tu uděluje společnost Člověk v tísni osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Letos ji obdržela americká dokumentaristka Lisa F. Jacksonová, autorka snímku Kongo: hluboké ticho (USA, Kongo), ve kterém zobrazuje utrpení znásilňovaných žen za zapomenuté občanské války v Konžské demokratické republice. Citlivě ukazuje konflikt mezi znásilněnými ženami a jejich potomky. Věrohodnosti a sugestivnosti snímku dodal fakt, že sama autorka byla kdysi brutálně znásilněna. Snímek bude promítán v úterý 8. dubna stejně jako film Jeden den (Dánsko), který dostal Cenu primátora hlavního města Prahy.

Tento snímek zachycuje život prostitutky, která žije v Evropě a pochází ze západní Afriky. Snaží se zabezpečit svou rodinu tak jako spousta afrických žen. Cenu Českého rozhlasu za kreativní použití hudby a zvuku v dokumentárním filmu získal dokument Tváře (Německo). Zobrazuje těžký život dělníků z nejrůznějších míst na světě. To vše v kontrastu s velkoměstským ruchem, který žije z jejich práce. To zachytil mistrně kameraman Mathias Schonigh.

Středa 9. dubna bude patřit kromě jiného polskému filmu Poprvé, který dostal zvláštní uznání poroty. Zavádí nás do sibiřské osady a vystihuje situaci dnešního Ruska, propagandu prezidenta Putina a ztracené dětství Inesy a Igora.

Čtvrtek 10. dubna bude ve znamení českých filmů. Výjimku tvoří pouze Globální příhoda (USA). Ve Zprávě o Lodži se setkáme se vzpomínkami pamětníků, dobovými fotografiemi a osudy židovských obyvatelů ghetta, kteří jej obývají v současnosti. Ztracená dovolená je dokumentární detektivka. Globální pohoda určitě zaujme, neboť téma globálního oteplování je v poslední době i u nás aktuální a vyvolává bouřlivé reakce.

Filmové projekce festivalu Jeden svět začínají v pondělí 7. dubna od 16 hodin v Loutkovém divadle v Opavě, dokument Občan Havel je na programu od 18.15.