Součástí vernisáže bude mj. také performance Františka Kowolowského.

Kowolowski, rodák z Borkovan, se věnuje malbě, performanci, instalaci, videu, kurátorské, kritické činnosti i teoretické publikační činnosti na poli současného umění a pedagogické činnosti. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a následně Akademii výtvarných umění ve Varšavě při ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego.

V polovině devadesátých let minulého století působil jako lektor a kurátor současného umění u Moravské galerie v Brně a od roku 1996 šest let na Katedře scénografie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jako externí pedagog malby a kresby. Od roku 1997 je kurátorem Galerie Mladých U Dobrého pastýře v Domě umění města Brna.

Od roku 2000 je kurátorem Galerie G99 taktéž v Domě umění. Rokem 2004 poté začíná fungovat jako externí pedagog na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, a to v ateliéru videa profesora Rónaie. Od téhož roku pak pracuje jako odborný asistent ateliéru Malba II na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.

V rámci své dlouhé umělecké kariéry zrealizoval František Kowolowski velké množství samostatných i společných výstav jak u nás v republice, tak v zahraničí. Nová výstava v opavské Galerii Cella, nesoucí podtitul Vratká sdělení, se tematicky dotýká nestálostí forem, předmětů, textů a hesel, která jsou v neustálém ohrožení, vratkosti myšlenkové či fyzikální.

Důraz na tělesnost ve výsledném tvaru může pojmenovat tyto vazby jako nezbytné kritické poslání uměleckého díla.