Od 14 hodin se v alternativním prostoru a galerii představí okolo čtyřiceti mladých autorů a jejich hostů. „Výstava Doma ale venku II představí tvorbu opavských výtvarníků, kteří studují vysoké výtvarné školy nebo je nedávno dokončili,“ uvedl ředitel galerie Albertovec Martin Klimeš. Podle něj výstava navazuje na přehlídku, která se uskutečnila před pěti roky v Domě umění v Opavě a reflektuje časovou proměnu, při níž dochází k nástupu další vlny mladých opavských výtvarníků.

„Je potěšitelné, že množství vystavujících se oproti někdejší opavské výstavě výrazně rozrostlo a také je posílena pestrost jednotlivých žánrů. Zájemci o mladou opavskou výtvarnou scénu budou moci uvidět nejen obrazy, sochy, objekty, ale i architektonické modely a studie, design, šperk, fotografie, videoprojekce, konceptuální instalace, knihy jako umělecký objekt atd.,“ přiblížil Klimeš skladbu aktuální výstavy.

Svá díla na výstavě představí třicet pět autorů, vysokoškolských studentů a absolventů a doplní je osm hostů, studentů Střední průmyslové a umělecké školy Opava, Mendelova gymnázia a Základní umělecké školy v Opavě.

„Výstava Doma ale venku II, má svým názvem odrážet vztah místa narození, studia, práce s pocitem určitého nadhledu, zkušenosti z tzv. velkého světa. Setkávají se tu tvůrci ještě hledající sama sebe s těmi, kteří do světa umění již pevně vykročili a jejich práce je uznávána i v celorepublikovém kontextu,“ uzavřel Martin Klimeš.

Výstavu zahájí ředitel galerie a v programu také zahraje a zazpívá skupina Rostock Ac.

Galerie Albertovec vznikla v roce 2007 z nadšenectví majitelů – rodiny Hájkových a Petry Gallusové, Václava Minaříka, Tomáše Valuška a Petra Haničila. V loňském roce Galerie představila 2 výstavy. Od počátku letošního roku se novým ředitelem Galerie Albertovec (GA) stává Martin Klimeš.

Galerie sídlí v bývalém zámečku, který byl několik let nepoužíván a neobýván. Výstavní prostory nejsou klasicky galerijní, ale využívají výrazného genia loci. Galerie Albertovec kromě pořádání výstav současného vizuálního umění bude organizovat výtvarná sympozia, aukce, koncerty, postupně založí prodejní galerii, sbírku současného umění, knihovnu apod. Galerie Albertovec by se měla stát kvalitní a moderní kulturní institucí. Většina činností GA jako jsou vernisáže, derniéry, aukce apod. se odehrává v návaznosti na bohatý sportovní a společenský program Hřebčína Albertovec. Tak v sobotu 5. dubna, v den vernisáže, budou probíhat v Albertovci drezurní halové závody.

Výstava Doma ale venku II je otevřena o sobotách a nedělích od 11 do 18 hodin až do 23. května.