Uvede hradeckého rodáka a akademického malíře Jana Samka. Výstava se pro veřejnost otevře zítra a potrvá do konce měsíce. Jan Samek studoval na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Karla Součka a Radomíra Koláře. V jeho malbě jsou patrná kubistická východiska, od nichž dospěl k osobité autorské výpovědi.

Předmětem tvorby jsou lidé, moment, atmosféra, čili jakási fragmentarizace toho, „co“ a v „čem“ žijeme. Inspiraci pro malování nachází nejčastěji v městském prostředí, například ve vinárnách, kavárnách a klubech. Rodák z Hradce nad Moravicí zachycuje na jedné straně hospodská témata, na druhé komické, ale i vážné životní situace. Jeho tvorba se soustřeďuje na figurální kompozice a portrét.

Četné náměty a motivy přírody čerpá Jan Samek také z okolí rodiště. Je patrné, že malíř je vnímavým pozorovatelem života, momentů a atmosféry a jeho díla jsou toho dokladem. Návštěvníky výstavy zaujme určitě i autorův zcela jasný instalační záměr. Barevné zóny se střídají s monochronní černobílou, a výstava má tak svůj osobitý rytmus.

Celková koncepce výstavy tvoří harmonický celek, výběr z tvorby sestavil autor v půvabnou a působivou kompozici. Výstava, která bude slavnostně zahájena vernisáží v pátek, uvede právě figurální kompozice. Najdete zde také volné motivy, vážící se k návštěvám oblíbené Staré pošty. Expozice prezentuje ve větší míře autorovu kresbu retrospektivně. Najdete zde díla, jež vznikla v druhé polovině 80. let, kdy malíř Samek upřednostňoval techniku kresby před malbou. Z tvorby je patrná fixace na modernu. Výstavu zahájí starosta města Hradec nad Moravicí Karel Valušek a k Samkově tvorbě promluví také ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Petr Beránek.

(ans)