Rekonstrukce byla provedena v roce 2006, s využitím dotace poskytnuté Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – právě za účelem vzniku městské galerie. První výstava, kterou slavnostně otevřela vernisáž v září 2006, se jmenovala Výtvarné umění ze soukromých sbírek na Opavsku.

V listopadu téhož roku následovala tematická výstava Vincenc Havel - známý i neznámý a patřila vzpomínce na život a tvorbu tohoto akademického sochaře a měla připomenout sté výročí jeho narození. V letošním roce se podařilo realizovat výstavu předního výtvarníka české umělecké scény, akademického malíře, grafika a významného ilustrátora Jaroslava Šerých nazvanou Záznamy duše.

Právě nyní probíhá výstava z tvorby malíře a grafika Richarda Peška – Obrazy/Schizma III. „Tento současný výtvarník návštěvníky zcela jistě zaujme svým mimořádným talentem a brilantním malířským přednesem. Peškovo dílo je z hlediska jeho zájmů o člověka vážným příspěvkem do diskuse o vztahu umění a morálky,“ uvedla referentka kultury a propagace města Jitka Kotačková zMěstského úřadu Hradec nad Moravicí. „Umělec však není povrchním moralistou, který by pouze kritizoval negativní jevy moderní civilizace a společnosti. Leitmotivem jeho společensky orientované malby je obava o osud člověka jako jedince, který je vlečen a smýkán společenskými konflikty,“ doplnila. Peškova výstava potrvá do 22. července 2007.

Galerie již plánuje další výstavu. Tentokrát se představí pražská výtvarnice, akademická malířka Jitka Štenclová a její Obrazy, kresby a objekty. V říjnu a listopadu bude patřit výstavní prostor přední osobnosti současného českého sochařství, akademickému sochaři, malíři a spisovateli Vladimíru Preclíkovi. Výběr z Preclíkova sochařského a literárního dílajistě zaujme i ty nejnáročnější příznivce výtvarného umění a svou všestranností a rozmanitostí tvorby nechá každého návštěvníka „nakouknout do světa výtvarného umění“.

„Poselstvím galerie je přinášet lidem prostřednictvím výtvarného umění život - živou kulturu, neboť kultura nás sbližuje. Skrze umění můžeme tříbit své názory a postoje, hledat a najít nejrůznější, i ty nejniternější postřehy, pocity, prožitky, umění nám nabízí prožít „okamžik,“ doplnila Kotačková. „Galerie plánuje rozšíření činnosti o doplňkovou činnost kulturně-výchovnou: doprovodné akce k výstavám, přednášky, besedy s autory, besedy se studenty uměleckých oborů (zejména pro středoškoláky), projekty zaměřené na práci se školní mládeží - Ateliér arteterapie, Dětský ateliér, tematické výtvarné soutěže pro děti a mládež, komentované prohlídky pro skupiny seniorů a podobně,“ uzavřela Jitka Kotačková.