Z nich vybere odborná porota k navržení jednu nebo i více staveb a spolek Za Opavu udělí jedné z nich cenu. O Ceně veřejnosti rozhodne internetové hlasování.

Zájemci o účast v něm pošlou po prohlídce objektů, uvedených na webových stránkách spolku Za Opavu, svůj tip se svým jménem a telefonním číslem na: kontakt@zaopavu.cz.

Výsledky budou vyhlášeny 10. května v Galerii Cella, kde budou do 22. května vystaveny všechny nominované rekonstrukce.

Cenu J. M. Olbricha spolek vyhlašuje už deset let střídavě v kategoriích Novostavba a Rekonstrukce.