Slovenská varhanistka Daniela Belancová zahraje skladby Couperina, Muffata, Bacha a Mozarta. Osmadvacetiletá sólistka Daniela Belancová studovala v Bratislavě původně akordeon a během studií přestoupila na studium varhan. Po konzervatoři začala studovat Hudební a taneční fakultu Vysoké školy múzických umění.

Vzdělání dokončila v loňském roce s mimořádným oceněním – Cenou rektora za nejlepší studijní výsledky. V současné době pokračuje na doktorandském studiu. Daniela Belancová hraje nejen na Slovensku, ale se Symfonickým orchestrem se představila také u nás a v zahraničí. Patří díky své skvělé technice i uměleckému ztvárnění k nejvýznamnějším osobnostem nejmladší generace slovenského varhanního umění.

(ans)