Milovníci klasické hudby se ve středu od devatenácti hodin dočkají v opavském divadle ukázek z děl Alexandra Nikolajeviče Skrjabina – Báseň extáze, Arthura Honeggera – Symfonie č. 3 Liturgická nebo Gustava Holsta – Planety. Tři speciální symfonická díla byla filharmonií pro festival nastudována již pojedenácté.

„Tato díla vychází z představy, že vnitřní svět každého z nás je součástí vesmírných zákonů. Podle onoho prastarého a stále moudrého: co je nahoře, je i dole,“ dočítáme se na stránkách aktuálního festivalového bulletinu.

Na počátku nového roku si svět připomene výročí sto čtyřiceti let od narození slavného ruského skladatele Alexandra Nikolajeviče Skrjabina. Jak se mimo jiné dozvídáme z festivalových materiálů, komponoval díla s cílem probudit v posluchačích hromadnou extázi vedoucí k duchovní proměně a kosmickému spojení s božským principem.

Své čtyřiapadesáté, což je mimochodem číslo shodné s aktuálním počtem ročníků Bezručovy Opavy, dílo Báseň extáze začal komponovat v roce 1905. Premiéra se uskutečnila v New Yorku v prosinci 1908, teprve příštího roku v Petrohradě a Moskvě. S nadšením skladbu přijala zejména mladá generace.

Rovněž Honegger prý velmi toužil přimět své posluchače k úvahám o tom, kdo jsme a kam směřujeme, Také on pomyslně oslaví následující rok jubileum, a to sto dvacet let od svého narození. „Pevně však věříme, že vás jeho jasnozřivá symfonie z roku 1946, hlásící se názvy vět k latinské mši a žalmům, dojme a okouzlí. Jsou v ní totiž ukryty nejen děsivé válečné zážitky a smutek, ale i naděje v lepší zítřky, která se po zhroucení budovatelského pochodu otevře jako krásná a ztišená krajina pod myriádami hvězd,“ slibují poeticky pořadatelé.

Do třetice na posluchače čeká suita Planety z dílny anglického skladatele a údajně jednoho z nejhranějších autorů 20. století Gustava Holsta. „Skladbu o sedmi částech začal komponovat v roce 1914, veřejně byla poprvé provedena v roce 1920 a téměř přes noc jej proslavila,“ popisují organizátoři akce.

Všechna díla prezentuje navíc jeden z absolutně nejkvalitnějších a nejznámějších symfonických souborů v České republice, Janáčkova filharmonie.