Uvede hradeckého rodáka a akademického malíře Jana Samka. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 1. března a potrvá do konce měsíce. Jan Samek studoval na Akademii výtvarného umění v Praze, v ateliéru Karla Součka a Radomíra Koláře. V jeho malbě jsou patrná kubistická východiska, od nichž dospěl k osobité autorské výpovědi.

Inspiraci pro malování nachází nejčastěji v městském prostředí, například ve vinárnách, kavárnách a klubech. Rodák z Hradce nad Moravicí zachycuje na jednu stranu hospodská témata, na druhou komické, ale i vážné životní situace. Jeho tvorba se soustřeďuje na figurální kompozice a portrét. Četné náměty a motivy přírody čerpá Jan Samek také z okolí rodiště. Jeho tvorbu charakterizuje cit pro harmonii.

Výstava, která bude slavnostně zahájena vernisáží v pátek, uvede právě figurální kompozice. Najdete zde také volné motivy vázající se k návštěvám oblíbené Staré pošty. Expozice prezentuje ve větší autorovu kresbu retrospektivně. Najdete zde díla, jenž vznikla v druhé polovině 80. let, kdy malíř Samek upřednostňoval techniku kresby před malbou. Z tvorby je patrná fixaci na modernu. Je patrné, že autor je vnímavým pozorovatelem života, momentů a atmosféry a jeho díla jsou toho záznamem.

(ans)