Open Air Happening Vikštejn je název pro kulturní akci, která se již zanedlouho uskuteční v krásném prostředí zříceniny nedaleko obce Podhradí. V sobotu 5. června se zde uskuteční setkání mladých umělců z Opavska a okolí, a to v době od 11 do 18 hodin.

Přinášíme vám krátký rozhovor s organizátorem akce Ondřejem Hložkem.

Jak vznikla myšlenka?

Dlouhých pět let se mladí tvůrci literatury, hudby a výtvarna z Opavska a okolí nikde nesetkali. Naposledy na happeningu v Nejtku, který leží nedaleko hradu Vikštejna, kde byla zastoupena generace letošních třicátníků. Ta odrostla a roztrousila se po světě, proto vznikla také potřeba upozornit na mladé nové tváře, které se v opavské kultuře začínají pohybovat.

Kdo stál u vzniku?

Myšlenka happeningu na Vítkovsku mne napadla před dvěma lety v souvislosti právě s Nejtkem, ze kterého jsem byl jako divák nadšen. Proto jsem chtěl mladým autorům tento zajímavý nápad setkávání v přírodě a otevřeném prostoru znovu nabídnout.

Obrovskou pomocí mi bylo nadšení, které projevila obec Radkov prostřednictvím starosty Petra Dubového, když jsem mu o myšlence happeningu povídal, a neméně velkou pomocí mi byla celá má rodina, která celou akci v podstatě spolupořádala.

Vloni se konal první ročník. Jak byste ho zhodnotil?

První ročník se svezl na vlně euforie z příprav, na ohromné chuti to za každou cenu uspořádat. Proto ani špatné počasí toto nadšení nezkazilo. První setkání na Vikštejně jsem považoval a stále považuji za produkt své tvrdohlavosti a umíněnosti, která byla potřeba, neboť mne od tohoto projektu lidé samozřejmě i odrazovali. A hodnotím jej kladně, také prostřednictvím zpětné vazby od účinkujících a diváků, kteří byli nadšeni.

Bylo něco, co se nepovedlo, a letos jste si z toho vzali ponaučení?

Je to hned celý seznam věcí. Od jiného zvukového aparátu, přes důslednější výběr účinkujících, po organizování samotné akce. Pochopil jsem, že takto velký projekt lze uspořádat na vlastní pěst a za vlastní peníze pouze jednou. Díky občanskému sdružení ONUCA se tak letos každé kulturní části dostalo mimořádné pozornosti, z čehož může vyplývat vyšší kvalita programu a jakási kompaktnost. Ataké vyplývá.

Kolik přišlo loni lidí a kolik očekáváte letos?

Loňská návštěvnost se vyhoupla přes číslo 200, což jsem sice očekával, ale při pěkném počasí. Vzhledem k tomu, že mrholilo a bylo zataženo, byl tento počet asi maximální, kterého šlo dosáhnout. Proto byla obrovská spokojenost.

Navíc si myslím, že si lidé první ročník užili, a dostali tak po letech něco, co tu zde již bylo zakotveno, navíc v tak krásném prostředí. Letošní ročník by mohl přinést stejnou, ne-li vyšší účast. Necháme se překvapit, ale počítáme s velkým počtem diváků z řad studentů.

Program je bohatý. Na koho se vy osobně těšíte nejvíce?

Nerad bych někoho upřednostňoval, a tím kohokoliv upozaďoval, protože všichni účastníci přinesou happeningu kus sebe samotného. Těším se na mladé autory z gymnázia, fotografy z Institutu tvůrčí fotografie, výtvarníky a hudební projekty, které neodradí to přečíst, zahrát nebo vystavit pod širým nebem.

Abych ale řekl pravdu, mým favoritem je hudební složka, která slibuje akustický folkrock, elektronickou vsuvku protkanou fujarou a zajímavý mladý projekt kytar s klávesovým doprovodem.

Proč je vstup na akci zdarma?

Protože se nám stejně jako loni podařilo na akci získat finance a bylo by tedy podivné po lidech chtít vstupné za něco, co je v podstatě zaplacené.

Je někdo, komu byste chtěl poděkovat?

Obrovský kus práce opět odvedla Obec Radkov, která nám dovolí se ve zdech hradu setkat. Také bych rád vyzdvihl práci všech členů sdružení ONUCA, kteří na happeningu pracovali a získávali účinkující a sponzory. A samozřejmé díky patří těm, kteří finančně či jinak přispěli.