Kniha obsahující Veselého literární tvorbu doplněná o Veberovy ilustrační fotografie má vyjít přibližně v polovině listopadu tohoto roku. Veřejnosti bude v Opavě podle plánu nejprve prezentována v prostorách charity a v kavárně Evžen na Beethovenově ulici.

Kromě zmíněných básnických textů Msgre Veselého obsahuje zhruba třicítku snímků poeticky zachycujících pohledy na krajinu, kde se autor za života pohyboval. Imrich Veber se také údajně při tvorbě těchto fotografií nechal inspirovat texty Josefa Veselého. Publikace vychází po dvouletých přípravách.

Původní záměr společného vydání díla vzal částečně za své v únoru loňského roku, kdy Josef Veselý zemřel. Veber tak nakonec Víme o sobě vytvořil prakticky sám, ale s partnerovou prací jako nedílnou součástí knihy. Aby mohla publikace vůbec spatřit světlo světa, měla zásadní podíl mimo jiné podpora Kongregace Dcer Božské Lásky, Charita Opava a Retis s finančním přispěním statutárního města Opava.

Pro nedočkavější zájemce existuje možnost získat knihu už nyní. Nezávazné objednávky je možné činit na telefonním čísle 732 874 371 nebo prostřednictvím e-mailu imko.v@seznam.cz. Později bude možné zakoupit ji na slavnostním křtu nebo ve vybraných knihkupectvích.

Kdo byl Josef Veselý

Katolický kněz, spisovatel a básník Msgre Josef Veselý se narodil v roce 1929 ve Zlámance u Kroměříže. Vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1961 byl zatčen a odsouzen na 13 let vězení. O rok později byl ve valdické věznici tajně vysvěcen na kněze. Na začátku sedmdesátých let dokončil teologická studia. Působil na farnostech na Opavsku.

V roce 2001 obdržel Cenu Petra Bezruče za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos Opavě. V roce 2009 byl Josefu Veselému propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy.

Knižně vyšly básnické sbírky Znamení (1992), Kamínky do mozaiky (1992), Boží přátelé (1993), In memoriam (1993), P. F. (1993), Civilizace lásky (1996) a Ve znamení slunce (1999). Josef Veselý psal také eseje a studie, svými články přispíval do církevních periodik.

Kdo je Imrich Veber

Imrich Veber je absolvent Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě a student Dějin výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doposud vydal dvě fotografické publikace Nejeden život (2009) a Transformace (2010).

Ve své tvorbě se zaměřuje především na sociální a subjektivní dokument, nalezneme zde však přesahy ke krajinářské fotografii a portrétu.