Proč jste si ze všech hudebních nástrojů vybral právě klavír?
Když mi byly tři roky, začal jsem si vyťukávat melodie na malý elektrický keyboard, který jsme měli doma. A protože mě „hraní“ bavilo, rodiče mě přihlásili do základní umělecké školy.

Navštěvoval jste ostravskou konzervatoř?
Konzervatoř jsem nenavštěvoval. Po čtyřech letech na osmiletém gymnáziu jsem se rozhodl, že přestoupím na hudebně zaměřené gymnázium v Ostravě, které kombinovalo gymnaziální předměty s hudebními. Po absolvování tohoto gymnázia jsem byl rozhodnutý, že chci být klavíristou, a proto jsem nastoupil do klavírní třídy Heleny Weiser na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Váš repertoár zahrnuje klasické skladby i moderní soudobou hudbu. Jak se spolu snášejí?
Mezi klasickou a soudobou hudbou neexistuje žádná hranice. Soudobou hudbu komponují skladatelé, kteří ještě žijí; soudobá klasická hudba je tedy stejně klasická jako ta starší klasická hudba. Snášejí se tedy úplně přirozeně.

Čím vás až tak přitahuje soudobá hudba?
Hudba vždy odráží estetiku doby, v níž byla napsaná. Hudba soudobých autorů je tedy pro nezaujatého posluchače přístupnější a pochopitelnější, neboť do sebe vstřebává přítomnost nebo jen velmi nedávnou minulost, kterou měl šanci posluchač zažít. Podobně to vnímám já jako interpret – provádění novější hudby mi dává větší smysl. To ovšem nevylučuje velmi pozitivní vztah k hudbě starší.

Máte některé oblíbené skladatele?
Mí oblíbení skladatelé jsou vždy ti, od kterých právě nastudovávám a provádím skladby, jsou to tedy Alois Hába, Carl Vine a Johannes Brahms.

Také letos budete koncertovat ve Velké dvoraně na zámku v Hradci nad Moravicí. Jaký program svým posluchačům nabídnete?
V minulých ročnících bylo vždy pravidlem, že první polovina koncertu patřila sólovému klavíru a druhá klavíru v kombinaci s dalšími nástroji. A protože se tento koncept osvědčil, nejinak tomu bude i letos. Ovšem poprvé budou na pódiu stát dva klavíry. V první polovině zazní klavírní skladby Carla Vinea a Aloise Háby a v druhé polovině Brahmsova sonáta pro dva klavíry.

Na koncertu míváte hosta. Kdo jím bude tentokrát?
Letos jím bude český klavírista s libanonskými kořeny Kamil El-Ahmadieh. Na tuto spolupráci se opravdu velmi těším, neboť je to nejen skvělý klavírista, ale i můj dobrý kamarád.

Miroslav Beinhauer

Narodil se 5. 2. 1993 a bydlí v Brance u Opavy. Na klavír hraje od tří let. V roce 2012 nastoupil na brněnskou JAMU  a v současné době na ní studuje v doktorském programu. V letech 2014–2015 absolvoval stáž ve Vídni na Universität für Musik und darstellende Kunst, další rok strávil na stáži na Royal Conservatory v belgickém Gentu. V roce 2012 vydal své debutové CD, pravidelně natáčí pro Český rozhlas a od roku 2018 je členem Ostravské bandy. Hlavní pozornost zaměřuje na hudbu 20. století, hudbu soudobou a také mikrotonální. Podílel se na speciálních projektech - například na 24 hodinovém provedení skladby Vexations od Erica Satieho na festivalu Moravský podzim nebo na  světové premiéře šestinotónové opery Aloise Háby Přijď království Tvé na festivalu Dny nové opery Ostrava, kde hrál obtížný part na šestinotónové harmonium a v roce 2019 nastudoval a nahrál jediný sólový opus Aloise Háby pro tento nástroj.