Výstava Kolik touhy, tolik dveří představuje náhled ilustračního díla výtvarnice Kristýny Krahulcové. Autorky, jejímž stěžejním námětem jsou motivy z literatury, často z poezie a pohádek i příběhy z všedního života.

Právě poetická forma volených žánrů totiž nabízí možnost vlastní volné interpretace obsahu a poskytuje pohled za viditelnou skutečnost. Vernisáž se bude konat dnes v sedmnáct hodin ve výstavních prostorách Obecního domu. Výstava potrvá až do 18. července.

Výtvarné prostředky Kristýniny tvorby kombinují zprvu náhodně vzniklý barevný nebo strukturální podklad s množstvím precizně propracovaných reálných detailů. Detailní propracování vychází z nápověd nacházených v samotném materiálu (kreseb mrazu na skleněné okenní tabuli, struktur přírodních materiálů, frotáží reliéfních povrchů nebo variací rozstříkávaných barev).

Následné prokreslování objevovaných motivů dává náhodným kompozicím záměrnost. Příběhům Kristýniných ilustrací dominuje figura, v kombinaci se způsobem propracování je to dáno inspiračním vlivem v tradici českých a slovenských škol figurální grafiky. Abstraktní prostředí scén příběhů, místy částečné nedopracování konkrétních prvků a snová atmosféra děje dodává ilustracím vnitřní dynamiku, a probouzí k aktivitě divákovy city.

A tak stejně jako se postavy příběhů nejprve poodkrývaly autorce samotné, ožívají teď podruhé v očích návštěvníka. A nabízejí možnost vložit do obrazu svá vlastní tajemství a spolu s postupným dotvářením děje pak procházet napříč dál a dál, jako ve skutečném příběhu.

Kristýna Krahulcová se narodila před čtyřiadvaceti lety v Bílovci. Po absolvování Střední průmyslové a umělecké školy v Opavě navázala studiem na Fakultě umění Ostravské univerzity; volba Ateliéru knižního a obalového designu a posléze Ateliéru kresby ji plynule nasměrovala ke knižní ilustraci.

Její tvorba zdobí sbírku Wang Wej Ptačí křik Dana Jedličky a Hičhaikum Jana Kunzeho, jež obě vyšly v loňském roce v nakladatelství Perplex. V Opavě jste se s uměním Kristýny Krahulcové mohli seznámit v roce 2007 na samostatné výstavě Echo 2007.

O rok později se představila na společné expozici v Galerii Albertovec a vloni na Open Air Happeningu na Vikštejně.

„Momentálně pracuji na dalších ilustračních projektech ve spolupráci s opavskými autory, tentokrát se jedná o rozsahem i časově náročnější projekty, na nichž se budou podílet tvůrci se zkušenostmi s více druhy médií, jako je video a zvuk,“ prozradila na závěr Kristýna Krahulcová.