Jejich náplní bylo představit celkem v pěti dokumentárních snímcích osobnosti, které v těžkých časech našich dějin neklopily hlavu a svými ideály a mravní pevností představují skutečné hrdiny své doby. Zároveň budou součástí výukového DVD, které bude obsahovat i metodické pokyny, jak s filmy v hodině dějepisu pracovat, pracovní listy nebo odborné studie renomovaných českých historiků.

„Nazvali jsme jej, možná trochu kontroverzně, Dějiny na vlastní kůži. Představuje výrazné osobnosti, do jejichž životů významně zasáhly dějinné události. Dá se tedy říci, že historii zažili skutečně ‚na vlastní kůži'. Sdílením jejich mnohdy pohnutých osudů prostřednictvím dokumentárních portrétů pak mohou zásadní historické okamžiky ‚na vlastní kůži' prožít i žáci ZŠ a studenti SŠ," představuje studentskou práci vedoucí oddělení Audiovizuální tvorby Monika Horsáková.

„V pěti svědectvích se můžete setkat s leteckým mechanikem australské bombardovací perutě Milanem Trunkátem, pamětnicemi odsunu sudetských Němců Liselote Židovou, Marlene Wetzel Hackspacher a Helgou Heller, bývalým muklem Františkem Zahrádkou, který si prožil peklo uranových pracovních táborů, s Petruškou Šustrovou a Jiřinou Šiklovou, které vzpomínají na roli, již v českém disentu sehrály ženy, a také s Jiřím Urbanem, jedním ze zakladatelů Občanského fóra, který se ohlédne za listopadem 1989 a polistopadovým vývojem," dodává Monika Horsáková.