Pravdou je, že mnohé ženy s intelektuálními dispozicemi veřejně prezentovaly své názory a prosazovaly se například i v podnikání a v umění. Veřejné působení už tehdy považovaly za projev seberealizace.

Publikace byla na Slezské univerzitě připravená v rámci projektu Grantové agentury ČR Ženy ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období. V letošním roce ji vydala Matice slezská.

Fojtka a astronomka

První hrdinkou je dědičná fojtka Barbara Krelkerová, která žila v 15. století v Pačkově. Vdala se za pačkovského fojta Mikuláše Krelkera a po jeho smrti jí zůstalo postavení dědičné fojtky, což byl tehdy významný úřad. Autoři v této souvislosti připomínají i jiné slezské fojtky a jejich osudy.

Další hrdinkou je astronomka Marie Krātschmairová, rozená Kunitzová, která je v odborném světě známá latinským jménem Cunitia. Tato asi první badatelka slezského původu žila v 17. století v Dolním Slezsku a je autorkou rozsáhlého astronomického díla Urania propitia. Dochovaly se i zlomky osobní korespondence Marie a jejího manžela Eliáše s předními evropskými astronomy baroka.

Ve Svidnici připomíná její mládí místní muzeum i dům U Zlatého mužíčka a ve městě je k vidění i plastika slavné badatelky, sedící na kovové lavici.

Podnikatelka a porodní bába

Podnikavá měšťanka Anna Kateřina Willeritová Dominacká byla v 17. století považovaná za příkladnou podnikatelku. Nezávisle na manželovi se pustila do obchodování s nemovitostmi i do finančních transakcí. Podnikatelské schopnosti odkoukala od mužské části své rodiny a dál je sama rozvíjela. Nedostatek formálního školního vzdělání nahradila přirozenou inteligencí, schopnostmi a vnímavostí.

Její život byl spojený s tehdejší slezskou metropolí Opavou, kde patřila k významné části měšťanské společnosti.

Porodní bába Justina Siegemundová byla dcerou evangelického faráře, který jí zajistil kvalitní domácí výuku. Většinu života strávila na Javorsku a Lehnicku a je autorkou učebnice pro porodní báby z roku 1690. Její kniha byla považovaná i celé 18. století jako jeden z nejlepších textů svého druhu.

Po prohrané soudní při s lékařem Slezsko opustila a další část života strávila v zahraničí. Sociální postavení klientek pro ni nehrálo roli, pomáhala na svět dětem urozených dam, bohatých měšťanek i prostých žen.

Zadlužená literátka Eva

Další slavnou Opavankou své doby byla lékařova žena Eva Bőhmová. Šlo o inteligentní a vzdělanou dámu, ovládající kromě češtiny a němčiny i polštinu, italštinu a latinu. Rodačka z Prahy se provdala za opavského lékaře Gottfrieda Tadeáše Bőhma a významné postavení rodičů i manžela jí otevřelo cestu mezi opavskou honoraci.

Původně měli manželé dům na Hrnčířské ulici a později na Horním náměstí. Eva, která ráda a hodně četla, proslula psaním vlastních textů a veršů. Rodina však žila nad své poměry a po manželově smrti zůstaly vdově značné dluhy, kterých se do smrti nezbavila.

Každý příběh autoři obohatili o další souvislosti a rozšířili ho též o osudy členů rodiny. Publikaci doplňuje přehled místních názvů ve Slezsku a Kladsku, poznámky ohledně některých uvedených údajů, prameny, ze kterých autoři čerpali, seznam vyobrazení a sumární shrnutí v angličtině. Popsané ženy se liší významem i zaměřením, ale jednotícím prvkem je Slezsko jako jejich rodiště nebo místo působení.