„Dante Alighieri by mohl být tím nejlepším průvodcem po světě hříchů a ctností. Sám takovou cestu podnikl a popsal ji v rozsáhlé skladbě ve verších, v Božské komedii. Proto jsme navrhli organizátorům festivalu přednášku Pavla Helana, kterou uspořádaly jiné pobočky Společnosti přátel Itálie a která se všude setkala s velkým zájmem," říká Táňa Alešová, předsedkyně Moravskoslezské pobočky.

V doprovodu římského básníka Vergilia prošel Dante peklem a očistcem. V pekle potkal řadu známých, kteří úměrně svému provinění podstupují hrůzná muka. Dante tam jako vyhnanec z Florencie a důsledkem svého zklamání z politického vývoje umístil i vedle svých osobních nepřátel i několik ještě žijících.

Do očistce se dostali mimo jiných také dva čeští králové, Přemysl Otakar II. a Václav II., protože jejich láska byla obrácená k světským cílům, druhý jmenovaný možná pro své milostné básně. Rájem Danta provází jeho milovaná Beatrice a básník se setkává, podle očekávání, s Tomášem Akvinským a celou řadou mučedníků, než jej svatý Bernard a Panna Marie dovedou před tvář Boží.

Monumentalita Dantova slavného díla ale nestačí k vysvětlení, proč je tak významné. Vysvětlení podává ve své knize o Dantovi Indro Montanelli: „První a základní příčinou je skutečnost, že Dante a jeho báseň byli po staletí jediným pojítkem, symbolem intelektuální a mravní jednoty Itálie, rozkouskované na nepatrné státečky, nejdokonalejším a nejucelenějším textem jazyka všem společného. Po šest set let hovořili Italové italsky jen díky Dantovi."

Jaroslava Malá