Úvodní slovo zajistí Martin Klimeš s Tomášem Skalíkem a expozice bude zájemcům přístupná do konce srpna od pondělí do pátku v době od 13 do 18 hodin.

„Název vznikl jako spojnice tvorby obou autorů. Mikulenková se věnuje tématu vody obsahově a Matyska řeší tekutost formálně používáním rozředěné barvy. Exploze barev a suverénní uvolněná malba diváky určitě zaujme," říká galerista Martin Klimeš.

Hana Mikulenková tvoří převážně velkoformátové malby. Velmi intenzivně pracuje s barvami, jimiž s diváky komunikuje tak, že je nutí prožívat fascinující příběh podmanivých barev pořád dokola.

Pracuje hravě, přirozeně a stále si otvírá možnosti k nalezení toho nejlepšího vyjádření, které malba nabízí. „Snažím se nalézt ideu malby, malbu samu o sobě reprezentovanou stíráním hranic formátu. Malba je platforma, na které můžeme balancovat," konstatuje výtvarnice.

Děje v Matyskových obrazech mají opačný charakter. Nevypovídají o konkrétních viděných situacích nebo krajinách, ale odrážejí autorův myšlenkový svět s velkou dávkou ironie a sarkasmu. Matyska maluje velmi rychle s důrazem na výrazovost a malířské gesto.

Realitu přitom silně stylizuje a zcela podmaňuje svému vnímání. „Neživé věci jsou často zosobněné, zatímco živé bytosti jsou transformované do pouhého znaku. V novějších obrazech často používá jednoduchou a silně nedokonalou kresbu štětcem, kterou následně narušuje, částečně přetírá nebo barevně upozaďuje," přibližuje Martin Klimeš autorův styl.

Obrazy Matysky i Mikulenkové mají jednoznačně rozpoznatelný rukopis a určitá záměrná nedokonalost tvarů působí neklidně až živelně. Pro oba umělce platí používání symboliky jako klíče k odkrývání významu malby. Víc než poznávání formální stránky je však pro diváka fascinující nechat se strhnout dějem malby a vstoupit do něj.

Hana Mikulenková se narodila roku 1985 ve Valašském Meziříčí a malbu i jiná média studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Ivana Csudaia. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilském Salvadoru, absolvovala také půlroční pracovní stáž v Galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu.

Pavel Matyska se narodil roku 1977 v Brně. Po absolvování Školy uměleckých řemesel studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru akademického malíře Miroslava Bravence. Svá díla aktivně vystavuje doma i v zahraničí.