Ředitel hlučínského muzea Metoděj Chrástecký si už moc dobře uvědomoval, že pokud chce na jedinečnou expozici dostat mimo jiné i mladé lidi, musí výstavu zkoncipovat moderním způsobem.

„Jestliže má expozice oslovit dnešní mladou generaci, musí k ní hovořit jejím jazykem. Proto se snaží člověka oslovit, vtáhnout, zaujmout a to vše nevtíravou, zároveň však přitažlivou formou za použití interakce a moderní techniky," uvedl už zmíněný Metoděj Chrástecký.

Expozice je celkově rozčleněna do tří výstavních celků: nádvoří, přízemí a podkroví. Obsahem prvního z nich je časová osa, která má za úkol přiblížit složité peripetie historického vývoje Hlučínska. „Druhý výstavní celek se nachází v přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplní je celkem šest tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice," komentoval tiskový mluvčí Hlučína Miroslav Pech.

Závěrečná část je v podkroví hospodářského objektu zámku. Poskytuje pohled na společnost Hlučínska. Setkáte se například s osudy havíře, mulaře, hauzírníka anebo zbytkového statkáře. Návštěvníci zde mohou zhlédnout také speciální filmový dokument.

„Vše dokresluje atmosféra „půdy", která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů a zapomenutých hraček," pokračoval Miroslav Pech. Expozice se soustředí na osudy obyčejných lidí z Hlučínska. Odkazuje na ně i vystavenými předměty, které právě těmto lidem patřily. Nechybí ani fotografie a různé dokumenty.

První návštěvníci do hlučínského zámku začnou proudit v sobotu 11. ledna. Výstavní prostory se tento den otevřou přesně s úderem 16. hodiny. A skutečně bude na co koukat.

„Realizace stálé expozice je společným snem nejen Muzea Hlučínska, ale celého hlučínského regionu. Dosud totiž chyběl celistvý pohled na dějiny Hlučínska, kterým se současně Hlučínsko mohlo navenek prezentovat návštěvníkům přicházejícím do regionu," popisoval Metoděj Chrástecký a na závěr ještě připojil několik zajímavých postřehů:

„Zároveň je to ale důležitý krok zvláště směrem k místní mladé generaci, aby si lépe uvědomila své kořeny, společensko historické souvislosti a v rámci lepšího poznání vlastní identity svoji současnou situaci a směřování."

Petr Dušek