Tyto i další otázky se Slezské zemské muzeum bude snažit zodpovědět v úterý 6. září od 13 hodin v hrabyňském Kulturní domě v rámci vzpomínkové akce 
k 70. výročí návštěvy prezidenta Edvarda Beneše na Opavsku.

Témata zaměřená hlavně na poměry v našem regionu během prvních letech po osvobození od nacistické okupace přiblíží posluchačům série přednášek historiků Slezského zemského muzea, Ostravské univerzity a Zemského archivu. Lektoři se budou mimo jiné zabývat pobyty Edvarda Beneše ve Slezsku, poválečným osidlováním pohraničí nebo snahami o úpravu státních hranic 
v roce 1945.

Návštěva prezidenta Beneše představovala důležitý moment ve vývoji regionu v prvních poválečných letech.

„Přítomnost hlavy státu podtrhla strategický a ekonomický význam Slezska a Ostravska a stala se symbolickým oceněním obětí těžkých osvobozovacích bojů 
v roce 1945. S pobytem prezidenta a jeho choti Hany spojovali místní političtí a kulturní činitelé naději na oživení českého hospodářského a veřejného života v pohraničním kraji tvrdě postiženém léty nacistické okupace," říká vedoucí Oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea Ondřej Kolář.