Najdete ji na horním ochozu v hale Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea. Koncepčně je rozčleněna do několika celků, ve kterých představuje historii, současnost univerzity a život akademické obce.

Návštěvníci si mohou prohlédnout taláry univerzitních hodnostářů, odznaky jejich hodností, důležité i zajímavé listinné materiály nebo různé atributy i aktivity studentského života. „Slezsko o svou univerzitu dlouho usilovalo a její existence má pro budoucnost geograficky odlehlého regionu, který se navíc potýká s mnoha ekonomickými problémy, mimořádný význam," konstatuje rektor Pavel Tuleja.

Výstava, uspořádaná ke čtvrtstoletí existence Slezské univerzity, bude veřejnosti až do 20. listopadu přístupná denně od 9 do 19 hodin.