Autor je studentem třetího ročníku oboru fotograf na Střední škole služeb a podnikání v Ostravě. Jeho fotografie se vyznačují úspornou, promyšlenou skladbou, která místy inklinuje až k minimalismu. Zobrazuje především krajinu a architekturu.

Častý je aspekt prostředí dotčeného člověkem a jeho životem s náznakem sociální nebo environmentální tematiky.

„K fotografování mě přivedl můj otec, který fotí dlouhodobě a věnuje se krom jiného také malířské a kreslířské tvorbě. Více jsem se o fotografii začal zajímat ke konci základní školy, kdy jsem uvažoval nad tím, co bych chtěl po jejím dokončení dále studovat. Prostřednictvím studia tedy do fotografické problematiky pronikám hlouběji.

Prozatím nemám oblíbený žánr, ale je pravda, že se ve větší míře věnuji fotografování krajiny a architektury. Vyhovuje mi to také proto, že jsem spíše introvert a práce v krajině mi dává dostatek klidu a pohody," uvedl ke své tvorbě Tomáš Herrmann