Verdiho sborová opera na libreto F. M. Piaveho a T. Solery pojednává o vládci Hunů, králi Attilovi, který v 5. století plenil velkou část Evropy. Volně se opírá o historická fakta, ale námět je obohacen o milostnou zápletku a touhu po pomstě. Na hlavní představitele klade velké nároky jak po pěvecké, tak po herecké stránce.

Režie Jany Andělové Pletichové zakládá koncepci na galerii obrazů uzavřených hudebních čísel. Hlavním tématem je zdůraznění střetu dvou odlišných kultur. V prologu oslovil diváky nářek žen prosících o ochranu před hunskými bojovníky.

Krutost, nekulturní chování hunské armády daly možnost vyniknout křesťanskému vítězství ve finále 1. jednání, kde symboly druidské kultury nahradily symboly křesťanské. Scény významně podtrhují projekce, které tvoří pozadí černé, jakoby spálené krajiny. Výtvarníkem scény je Jaroslav Milfajt.

Výrazné červeno-černé kostýmy pro krvelačné hunské bojovníky ostře kontrastují se světlými oděvy Římanů a obyvatel Itálie. Autorem kostýmních návrhů je Tomáš Kypta.

Na premiéře ztvárnil hlavní postavu Attily basbarytonista David Szendiuch. Diváky nadchl jak po hlasové, tak i po herecké stránce. Skvěle vystihl Attilu bezohledného, ale na druhé straně člověka, který má vnitřní obavy a pochybnosti.
Katarína Jorda v roli Odabelly projevila odpovídající temperament. Přesvědčivým hereckým výkonem vykompenzovala drobné vady především 
v árii v 1. dějství.

Alexandr Vovk se vyrovnal
s náročným pěveckým partem Ezia a zazářili spolu s Attilou 
v duetu v 1. jednání. Do role Foresta byl obsazen Juraj Nociar. Zvládl obtížnou polohu role, v určitých pasážích se nevyhnul intonačním nepřesnostem.

Attila patří mezi tzv. sborové opery. Sbor posílený o externí členy pečlivě připravila sbormistryně Kremena Pešakova. Členové sboru zaujali nejen pěvecky, ale i hereckým zaujetím v režijně propracovaných scénách.

Operu hudebně nastudoval Petr Šumník – důsledně, s výraznou dynamikou. Drobné nesrovnalosti hudebního rázu lze přičíst premiérové nervozitě. Opera Slezského divadla uvádí Attilu v italském znění
 s českými titulky.

Jana Gélová