Literární večer časopisu Nové břehy, který se konal v úterý v opavském Evženu, byl radostný i smutný zároveň. Radostný proto, že se mezi kulturní příznivce dostalo osmé číslo, smutný proto, že bude na nějaký čas to poslední.

Ekonomická situace donutila vydavatele k přerušení aktivit.

„Dnešní literární večer Nových břehů jsme se rozhodli udělat jako retrospektivu naší dvoleté činnosti, během níž vyšlo celkem osm časopisů v nákladu šesti set kusů. Bohužel kritická situace v kultuře, kdy každé město seškrtalo finance určené na kulturní sféru, a protože naše činnost byla na těchto penězích závislá, usoudili jsme, že vydávání časopisu pozastavíme,“ řekl šéfredaktor Nových břehů Milan Bátor.

Jak ale všichni, kdo se na vydávání časopisu podíleli, věří, není to navždy. „Budeme čekat možná dva, možná tři roky, během nichž se pokusíme získat nějaké granty a pokusíme se vydávání Nových břehů obnovit. Jestli bude třeba za dva roky situace vůči kultuře vstřícnější, se teprve uvidí,“ doplnil ještě Milan Bátor.

Přesto loučení s časopisem nebylo vůbec smutné. Jako hosté večera vystoupilo hned kvarteto současných básníků. Mladší generaci zastupovali RomanPolách aDanJedlička, tu starší pak Petr Hruška a Vít Slíva. Všichni osobně přečetli několik svých básní.

Někteří pak je i přímo věnovali, například Petr Hruška kolegům Vítu Slívovi a Jakubu Chrobákovi, Vít Slíva se zase svěřil se svým stezkem po Opavě a vyznáním poezii jako takové.

Prostor opakovaně dostalo i hudební trio Milan Bátor, Tomáš Pěla a Jan Vícha, které také hudebně doprovodilo recitaci Davida Bátora. Večer se lidem líbil a dokazovali to svým potleskem. Ostatně i sami vydavatelé časopisu byli s večerem spokojeni.

„Kultura je stále pro lidi velmi důležitá. Důkazem toho je i dnešní večer, kdy jsme čekali tak třicet návštěvníků a najednou je tu kavárna nabitá do posledního místa, a lidé dokonce i stáli. To je pro nás velké zadostiučinění,“ svěřil se ještě Milan Bátor.