Ještě před zazněním prvních tónů předehry byla předána Cena Opavské Thálie 2010. In memoriam byla udělena jejím zakladatelům Vladimíru Klazarovi a Aleně Klazarové – Španihelové. Oficiálně ji přijel převzít příbuzný Bohumír Španihel a rozhodnutím rodiny ji nechal Slezskému divadlu jako trvalou památku na oba zemřelé protagonisty.

Ředitel Jindřich Pasker pak oficiálně poděkoval představitelům bývalého vedení města za jejich aktivní pomoc během rekonstrukce a přivítal premiérové diváky.

Vstup do letošní sezony nemohl být důstojnější. Inscenaci vévodily skvělé pěvecké i herecké projevy představitelů hlavních postav - Ilony Kaplové (Dalila), Michala Pavla Vojty (Samson), Nikolaje Někrasova (de Dagon), Dalibora Hrdy (Abimélech), Petra Soóse (Hébreu) i sboru, baletu a orchestru, vedeného Damianem Binettim.

Plně zasloužený potlesk patřil atraktivnímu baletnímu výstupu, zvláštní pochvala je na místě pro nápaditě řešenou scénu Jana Duška a zajímavě vyznívají též kostýmy Dany Hávové. Uznání za nastudování díla patří Janě Andělové – Pletichové.

Nejlepší vizitkou diváckého úspěchu byl velmi dlouhý a hodně spontánní závěrečný potlesk stojících diváků. To je uznání, kterého si každý tvůrce i účinkující považuje nejvíc.

Nadšení diváků a bouřlivý aplaus vyvolal strhující taneční výstup sólistů baletního souboru. foto: Tomáš Ruta