Šanci vyhrát některou z věcných cen mákaždý. Výherce totiž nebude vybírat odborná porota. Všechny dodané příspěvky budou zařazeny do slosování, které se uskuteční 13. ledna.

„Soutěž je určena především pro koledníky. Zúčastnit se jí může však každý, kdo má jakoukoli spojitost s Tříkrálovou sbírkou a bydlí na území ostravsko-opavské diecéze,“ vysvětluje pravidla soutěže Martin Hořínek, který je diecézním koordinátorem Tříkrálové sbírky.

„Zapojit se může nejen koledník, ale i vedoucí skupinky, rodič koledujícího dítěte nebo sám dárce,“ dodává Hořínek. Příspěvky do soutěže lze zasílat také v elektronické podobě na e-mailovou adresu martin.horinek@caritas.cz nebo poštou na adresu Diecézní charita ostravskoopavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava. Obálku označte heslem TKS Soutěž a nebo názvem soutěže Tříkrálové putování.

K příspěvku připojte jméno, příjmení, věk a adresu autora. Maximální počet je pět příspěvků od jednoho autora. Kromě losování o ceny, budou zaslané příspěvky také zhodnoceny nezávislou odbornou porotou a vybrané zveřejněny. Více informací o soutěži a její úplná pravidla naleznete na webových stránkách Tříkrálové sbírky http://tks.shp-ukrajina.cz/v sekci Tříkrálová soutěž.

(ans)