Jak to začalo

Počátky Městského orchestru mladých nejsou spojeny s Dolním Benešovem, ale s Bolaticemi. V roce 1974 Josef Sněhota, předseda Svazarmu, dostal úžasný nápad - založit v rámci organizace Svazarmu novou malou dechovou kapelu tvořenou jen mladými lidmi.

Jeho kroky směřovaly za muzikantem Teodorem Šoltysem, kterého požádal o vedení mladých muzikantů. Sehnaly se starší nástroje a postupně se začalo s individuální výukou jednotlivých mladých muzikantů u pana Šoltyse doma na chodbě.

Zkoušky všech mladých dohromady pak následně probíhaly v různých větších prostorech po Bolaticích. Ať už ve staré škole, v základní škole či jídelně tehdejšího podniku JUTA. Také bylo zapotřebí někde trénovat pochody. Jako nejvhodnější byla zvolena cesta k lesu na Borové.

První vystoupení na prvomájovém průvodu

Poprvé vystoupil orchestr v roce 1975, a to na prvomájovém průvodu Bolaticemi. Právě toto vystoupení je zapsáno do historie kapely jako počátek její historie. Pak už následovala celá řada dalších veřejných vystoupení jako dětský den, svazarmovský den nebo prvomájový průvod apod. Orchestr se prezentoval nejen v Bolaticích, ale i v okolních obcích okresu.

Časem začal jezdit i na tehdy prestižní krajskou přehlídku dechových orchestrů do Pavlovic u Přerova. Zde se umístil vždy na předních místech. K prvním zájemcům o hru na dechové nástroje tehdy patřili tito mladí muzikanti:

Karel Beneš (tenor), Jan Bufka (křídlovka), Jiří Hluchnik (klarinet), Rudolf Jarkuliš (lesní roh), Vilém Josefus (trumpeta), Jiří Jurášek (pozoun), Pavel Kocur (tenor), Pavel Kramář (klarinet), Petr Kramář (klarinet), Jiří Langer (pozoun), Pavel Musiol (tuba), Petr Musiol (křídlovka), Jiří Philipp (trumpeta), Josef Rycka (trumpeta), Manfréd Slaný (tenor), Jan Theuer (křídlovka), Norbert Theuer (trumpeta), Milan Václavík (tuba), Ladislav Žídek (lesní roh).

Smutný rok 1977

Osudný byl pro kapelu i kapelníka, pana Šoltyse, podzim roku 1977. Mladí muzikanti byli účastníky celostátních dožínek v Olomouci. Program dožínek byl vysílán přímým přenosem v televizi a samotné akce se dokonce zúčastnil i tehdejší prezident Gustav Husák.

Během této velké události kapelník Šoltys zkolaboval a ještě toho dne v olomoucké nemocnici zemřel. Pro mladé muzikanty to byl neskutečný šok. Přece jen se ale vzchopili a vystoupení dokončili dle původního programu bez svého dirigenta. Rozhodli se tak učinit na jeho počest.

Po této události vedl kapelu krátkou dobu Emil Duda z Bolatic. Vystřídal jej Gerhard Lokaj z Kozmic a pod jeho vedením se výrazně zvýšila celková úroveň mládežnické kapely. Skupina chlapců a děvčat se rozrostla na orchestr čítající čtyřicet pět hráčů a rozšířilo se i nástrojové obsazení.

Orchestr se každoročně zúčastňoval různých festivalů a soutěží, např. v Opavě, Bruntále apod. Ovšemže mezi nejoblíbenější patřil bezesporu každoroční zájezd do Pavlovic u Přerova.

Nábor nástrojů i muzikantů

Gerhard Lokaj kromě dirigování v Bolaticích zároveň připravoval i v Závodním klubu ROH Sigmy v Dolním Benešově začínající muzikanty pro hru na dechové nástroje. Nedostatek stávajících hudebních nástrojů způsobil, že i dvě nebo tři děti dostaly jeden nástroj. Tato skutečnost mnoho mladých odradila.

Proto se na podzim roku 1985 zásluhou Josefa Seichtera, vedoucího Závodního klubu ROH Sigma, rozhodlo o hromadném nákupu hudebních nástrojů a náboru mladých muzikantů, kteří by na ně hráli. V září téhož roku byly zakoupeny nástroje a Gerhard Lokaj a Josef Seichter osobně na půdě základní školy provedli nábor mladých lidí.

Zájem mladých žáků byl překvapivě veliký. Přihlásilo se 78 chlapců a dívek.

Tyto budoucí muzikanty připravovali ke hře na hudební nástroje pan Lokaj spolu s Richardem Novákem, Karlem Malkrabem a Vilémem Tomíčkem. Nakonec zůstalo v přípravce celkem 20 mladých vytrvalců, kteří individuálně i v rámci společných zkoušek cvičili a některé úspěšné mladé muzikanty pak brával pan Lokaj i do Bolatic na zkoušky orchestru, který v té době již cvičil v jídelně JUTY v Bolaticích.

Působení Gerharda Lokaje v orchestru ukončila jeho náhlá smrt v září roku 1986.

Stěhovaní orchestru

Následovalo rozhodování o tom, kdo povede orchestr dál. Nakonec starší členové kapely oslovili Richarda Nováka, aby převzal post kapelníka, a pokračoval tak v úspěšné práci pana Lokaje. Téměř rok jezdil pan Novák do Bolatic dirigovat orchestr, který v té době patřil pod JKS Bolatice, a zároveň vyučoval a vedl malý dechový orchestr v Dolním Benešově.

Tato situace trvala do října 1987, kdy orchestr, který bezmála 12 let fungoval v Bolaticích, změnil zřizovatele. Stal se jím Závodní klub ROH Sigma Dolní Benešov. Bolatický orchestr se tudíž přestěhoval do Dolního Benešova, a spojil se tak se zdejším malým dechovým orchestrem.

Rázem vzniklo těleso čítající 60 lidí. Zázemí toto těleso našlo ve starém kulturním domě (dnešní restaurace Sport).

Další stěhování a úspěchy

V červnu 1988 orchestr úspěšně absolvoval svůj první zahraniční zájezd do polských Krzanowic, Ratiboře a Katovic. O dva roky později se změnou společenských poměrů i orchestru naskytla možnost navštěvovat státy ležící západně od naší vlasti. Po úspěšných zájezdech do rakouského Schwertbergu se začala psát historie zahraničních zájezdů do Německa, Francie, Itálie a dalších států.

V roce 1991 nastala další změna zřizovatele orchestru, stala se jím obec Dolní Benešov a orchestr se opět stěhoval. Tentokráte do větších prostor nového kulturního domu. Dne 12. dubna, 1996 při oslavách navrácení statutu města Dolnímu Benešovu, byl dechový orchestr slavnostně přejmenován na Městský orchestr mladých.

Patronem a zřizovatelem je dodnes město Dolní Benešov, které o své svěřence pečuje, finančně je podporuje a napomáhá k jejich existenci a růstu. Zejména tím, že umožňuje mladým muzikantům scházet se dvakrát týdně v prostorách kulturního domu k pravidelným zkouškám.

Spolupráce s mažoretkami

Od roku 1994 vystupuje orchestr spolu s mažoretkovou skupinou Variace z Havířova pod vedením Edity Chwistkové. Tato skupina funguje od roku 1970 a je vůbec první mažoretkovou skupinou založenou v tehdejším Československu. Vystupovala za doprovodu mnoha orchestrů v řadě zemí – např. v Alžírsku, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Belgii, Irsku, a Maďarsku.

V současnosti mažoretky spolu s orchestrem vystupují každoročně na pochodových festivalech v různých místech republiky a Evropy, nejčastěji však navštěvují Francii a Belgii. Další spolupráci orchestr navázal s mažoretkovou skupinou Excelent z Dolního Benešova, kterou vedou manželé Kristovi. S tímto souborem orchestr vystupoval rovněž na několika tuzemských a zahraničních festivalech.

Současnost Městského orchestru mladých

Orchestr v současnosti koncertuje na různých akcích nejen v okolních městech a obcích, ale i po celé republice a Evropě. Zúčastňuje se mnoha festivalů dechové hudby. V posledních letech je to například festival FIJO v Chebu a ve slovenské Nové Dubnici. Spolu s městem Dolní Benešov je pořadatelem již tradičního jarního festivalu Hudební jaro na Hlučínsku, což je přehlídka mládežnických dechových orchestrů, konajícího se během jednoho z květnových víkendů.

Za dobu své existence prošlo orchestrem téměř 230 muzikantů. Dnes v orchestru účinkuje 68 hráčů. Jejich věkový průměr je 22,5 let. Nynějším dirigentem a uměleckým vedoucím je Richard Novák. Ten i nadále spolu s několika staršími členy vyučuje mladé zájemce hře na dechové nástroje, a vychovává si tak své budoucí hráče orchestru.

Městský orchestr mladých získal za 35 let své existence mnoho diplomů, uznání, ocenění, medailí a pohárů.

Statistické a kuriózní okénko

>> Za 35 let existence se v orchestru vystřídalo 226 hráčů.
>> V současné době hraje v orchestru 68 muzikantů, z toho 27 děvčat a 41 chlapců.

>> Věkový průměr současného tělesa je 22,5 roku.
>> Věkový průměr děvčat je 19,4 roku.
>> Věkový průměr chlapců je 25 roku.

>> Nejpočetnější sekcí jsou klarinety.
>> Nejstaršími hrajícími členkami jsou Naďa Složilová, Lucie Vrchovecká a Zuzana Kubecová.
>> Jedinou vdanou hrající členkou je paní Zuzana Miekischová-Kubecová.
>> Nejstaršími hrajícími členy jsou Vít Komárek, Ladislav Čičák, Michael Komárek, Martin Kuchař a Viktor Štefek.
>> Benjamínky v orchestru jsou Tereza Stiborská a Alexandra Tomášková; Jiří Jarkuliš, Nikolas Dominik a Kryštof Koska.

>> Nejpočetnějšími sourozenci mezi současnými členy jsou sourozenci Kalužovi (Michal, Denisa, Marie a Veronika), tři sestry Laumerovy (Petra, Hana a Tereza), tři hrající sourozenci Koskovi (Jinřich, Mikuláš a Kryštof), Langeři (Radim, Jakub a Jana), Štefkovi (Michal, Martin a Kristina), dvě sestry Složilovy (Naďa a Ivana), dva bratři Martiníkovi (Jiří a Václav), dva hrající sourozenci Drobíkovi (Daniela a Štěpán), Komárkovi (Filip a Šimon), Vrchovečtí (Lucie a Jan), jediná v orchestru vyskytující se dvojčata jsou Stráčata (Martin a Jiří Strak). Hrající otec a jeho dva hrající synové (Vít – Filip a Šimon Komárkovi).