Umělkyně se ve své práci zabývá tělem, jeho pohybem a prostorem, který kolem sebe zaujímá a vytváří. Při tvorbě užívá formu otisků, tvarování sochařské hmoty, fotografii i video.

Aktuální výstavu nám přibližují pořadatelé: „Soubor objektů Mezitělní prostory tvoří vrchol autorčiny dosavadní práce. Vizualizuje volný prostor mezi dvěma objímajícími se postavami, balancuje na hranici mezi vnitřním a vnějším, mezi pozitivem a negativem, mezi soukromým a veřejným, mezi objektivním a subjektivním, konkrétním a abstraktním. Sádrové odlitky převádí do křišťálového skla, v němž zanechává své mikrostopy povrch kůže.“

Radka Pavelová není opavským příznivcům moderního umění neznámá. V refektáři Domu umění bylo možné před několika lety spatřit její práci v rámci projektu Jiná média, jiné tváře. Pomocí fotografií tady dokumentovala pohyb kruhu natřeného fluoreskující barvou na autorčině nahém těle.

Barva kruhu na něm zanechávala své stopy, takže na výsledné fotografii byl kromě pohybu kruhu částečně patrný i pohyb těla.

Kdo je Radka Pavelová
Radka Pavelová se narodila v Bruntále v roce 1982, žije a pracuje v rekonstruovaném objektu bývalého nádraží ve Dvorcích. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, Vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně a na fakultě výtvarných umění v Brně.

Za svou magisterskou práci získala Cenu děkana FaVU VUT. Samostatně vystavovala v Klubu Atlantik v Ostravě, v Domě umění v Opavě a dvakrát ve Dvorcích. Účastnila se 15 skupinových výstav v Brně, Opavě, Praze, Hranicích, Litomyšli atd.

Bludný kámen