Přednáška s prezentací v Power pointu se uskuteční bude přístupná zdarma. Přednášet bude odborný pracovník muzea Martin Gajdošík.

Ve svém výkladu se zaměří na aktivity obratlovců, které v naší přírodě nastávají s příchodem jara, konkrétně u savců, ptáků, obojživelníků a ryb: “Postižení celého jarního aspektu naší přírody by bylo samozřejmě mnohem složitější a delší, proto bylo vybráno jen několik nejnápadnějších jevů, obsazování teritorií, tok a hnízdění, u obojživelníků jarní tah a rozmnožování a u ryb tah a tření“, prozradil Martin Gajdošík a dodal, že těžištěm přednášky budou savci, pozornost bude věnována celkové charakteristice rozmnožování savců, typům savčích mláďat, vtiskávání a organizaci stád kopytníků.

Další přednáška z cyklu Rok se zvířaty – roční období v přírodě bude na téma Léto a věnována bude především ptákům. Plánována je na 24. června opět v muzeu.

(ans)