Institut tvůrčí fotografie zde zastupují tři ženy: Dita Pepe, Daniela Dostálová a Barbora Krejčová. Výstavu je možné zhlédnout do 24. dubna, a to vždy hodinu před přestavením.

„Ještě nikdy v historii české fotografie v ní neměly ženy tak významné místo jako je tomu dnes, kdy tvoří téměř polovinu studentů mnoha fotografických a výtvarných škol a kdy jejich díla často patří k nejkvalitnějším a nejoriginálnějším příkladům současné naší fotografické a z fotografie vycházející výtvarné tvorby,“ uvedl kurátor výstavy a vedoucí Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Vladimír Birgus.

Jeho slova dokládá i výstava Mladé české fotografky v Ostravě. Ukazuje některé aktuální trendy tvorby výrazných představitelek nejmladší generace současné české fotografie ve věku do 35 let. „Jde jen o výběr z daleko většího množství výrazných fotografek, v němž nejsou vzhledem k nedostatku místa zahrnuty některé druhy fotografie, například fotoreportáž nebo klasický dokument,“ doplnil Vladimír Birgus a dále uvedl, že se v mnoha vystavených dílech nějakým způsobem uplatňuje ženská senzibilita a ženský pohled, ne všechny lze považovat za typické projevy specificky ženského umění, nebo dokonce vyhraněných projevů feminismu.

„Souvisí to i s postupnými změnami dominantních témat. Zatím co téma těla a tělesnosti hrálo v 90. letech zcela klíčovou roli v české fotografii i v celém výtvarném umění, dnes je jeho místo důležité, ale už ne tak zásadní a tak rozšířené. Své významné místo v kontextu současného umění si naopak udrželo téma identity,“ poznamenal kurátor výstavy.

Výstavu, na které se podílí fotografky z celé republiky, doplňují také zástupkyně Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Jednou z nich je ostravská autorka Dita Pepe v cyklu Autoportréty s muži, navazujícím na předchozí Autoportréty s ženami. „Opět v něm chameleonsky mění svůj vzhled a vlastní osobnost a stává se přizpůsobivou manželkou či milenkou mnoha mužů různého věku, různého charakteru, různých profesí a různého společenského postavení. Ve fotografiích s tématem změny identity se často uplatňují nápaditá využití možnosti počítačových úprav snímků,“ popsal Birgus.

Důležité místo v tvorbě mladých českých a slovenských fotografek stále má inscenovaná fotografie, která však sama prochází výraznými změnami. Mnohdy vznikají snímky, které na první pohled vypadají jako autentické dokumenty, ale přitom se v nich pracuje s aranžováním postav i prostředí.

Důkazem toho jsou snímky Daniely Dostálkové v cyklu The Town I Like, které zinscenovala v moderní unifikované továrně, kterou v Česku postavila japonská firma, výjevy, jež symbolizují maximální zefektivnění práce v maximálně sterilně čistém prostředí, ale současně ukazují i maximální míru globalizace a potlačení individuality zaměstnanců.

Trojici opavských autorek uzavírá Barbora Krejčová se souborem Vzpomínky na to, co se nestalo. „Tato přehlídka je osobitým vizuálním deníkem autorčiných pocitů, nálad a vzpomínek, které proměňuje časový odstup,“ poznamenal kurátor. Přes omezený počet zastoupených autorek i vystavených děl expozice dokumentuje důležitou roli žen v současné české fotografii. „Získaly ji v době, kdy fotografie vyšla ze svého uzavřeného ghetta a dosáhla v kontextu výtvarného umění významnějšího postavení než kdykoliv předtím,“ uzavřel Vladimír Birgus.

(ans)