Zámek byl pak sedmnáct let pro veřejnost uzavřen. Jeho fond byl ale téměř třicet let uložen v Raduni. Teď se postupně opět vrací na původní místo, na zámek v Hradci nad Moravicí.

Souběžně s návratem sbírkového fondu se také buduje tým lidí, který bude umět tyto vzácné předměty spravovat, zdokumentovat, zařadit, konzervovat nebo i zrekonstruovat.

„Pro nás to znamená spoustu nové práce, na kterou si musíme zvykat. Proto k nám přijde od začátku dubna nový dokumentátor,“ říká o nejbližší budoucnosti kastelán zámku Hradec nad Moravicí Radomír Přibyla.

V týmu pracovníků zámku se tak objeví nové jmémo Petra Havrlanta, muže, který doposud pracoval v ostravském muzeu a na Hradci nahradí pracovnici, která odchází. Jeho domémou budou právě tyto sbírky. Ty se stávají jednak součástí výstavních prostor zámku, kde jako knihy, sochy, obrazy a další detaily doplňují prohlídkové okruhy, a jednak budou uloženy v depozitu.

Ať se jedná o zbraně, sochy, keramiku či jiné předměty, musí bý řádně zdokumentovány, popsány a evidovány.

„Nedílnou součástí depozitu je pak vytvoření optimálních klimatických podmínek, aby sbírky zůstaly zachovány,“ říká ještě kastelán Přibyla.