Největší program čeká pravděpodobně na návštěvníky večerního Hlučína. Už v 18.30 hodin se na Mírovém náměstí uskuteční spanilá jízda a přehlídka historických vozidel. O půl hodiny později budou v kostele sv. Jana Křtitele společně zahájeny Muzejní noc a Noc kostelů. Vystoupí schola.

Pokud vydržíte na stejném místě, budete si moci prohlédnout kůr, nové varhany a poslechnout varhanní variace. Celý večer je připraven bohatý program. Například ve 22 hodin můžete vidět starozákonní příběh o Jonášovi v netradičním pojetí. Navíc je možno prohlédnout si interiér kostela s odborným výkladem.

Muzejní noc v Hlučíně láká na jiná místa. V Galerii červeného kostela bude ve 20 hodin zahájena výstava Z historie prajzskych hospod. Na stejném místě pak budete moci vidět divadelní inscenaci U fotografa.

Na zámeckém nádvoří bude také živo. V 23.15 hodin se koná veřejné promítání prezentačního filmu Muzea Hlučínska s názvem Sběratel. Rovněž muzeum se pro návštěvníky otevře ve večerních hodinách a představí aktuální výstavy.

Noc kostelů bude však také na jiných místech. Kostel sv. Stanislava ožije v Bolaticích. Nejdříve bude pravidelná farní mše v 18 hodin. Poté jsou na programu koncerty, pouštění lampionů přání či scénka mládeže o různých typech farářů. Závěr bude patřit varhaníkovi Jakubu Langrovi, který zahraje několik skladeb známých autorů, jako jsou J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart či J. J. Ryba.

Také v Bolaticích si budete moci volně prohlédnout celý kostel a zeptat se přítomných průvodců na to, co vás zajímá. Pokud to máte nejblíže do Kravař, pak vás zveme do kostela sv. Bartoloměje, kde bude také zajímavý program, ve kterém zazní varhanní skladby, hra na příčné flétny a další.

Vyslechnout si budete moci dále například výklad o nástěnných malbách kostela a liturgického prostoru.