Ten se narodil v ostravských Hulvákách v pochmurné protektorátní době roku 1941 v rodině státního zaměstnance, který se po únoru 1948 stal stavebním úředníkem a nepřímo tím určil jeho životní dráhu. Nadaný dětský kreslíř totiž po vychození obecné školy a po nejedlovských reformách vzniklé osmiletky přešel na stavební střední školu v Ostravě, kde už jeho profesní směřování nabylo konkrétních forem.

Po maturitě sice pracoval v projekčních kancelářích v Ostravě a Opavě a musel absolvovat základní vojenskou službu, ale od roku 1964 již studoval na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, kterou absolvoval v roce 1970. Nejpodstatnější pro jeho další profesní rozvoj bylo tříleté angažmá ve Slezském muzeu. Jančík tam byl ve spolupráci se Zdeňkem Langem pověřen tvorbou tehdy nové expozice, včetně rekonstrukce výstavní budovy.

Právě zde se seznámil blíže s koncepčním výstavnictvím, a jeho zájem se tak posunul ke zcela nové oblasti, jejíž znalost v devadesátých letech beze zbytku zúročil ve svých výstavnických aktivitách. Po osmi letech strávených v okresním stavebním podniku se již zcela cíleně přeorientoval na budování soukromého architektonického studia, věnujícího se jak navrhování privátních i veřejných staveb, tak i výstavnictví té nejvyšší kvalitativní úrovně.

Na jaře roku 1990 založil Studio Galerie Jančík. Tak si vytvořil platformu, která umožnila účast na výstavách v Brně, Norimberku či Ženevě pro renomované české firmy i městské samosprávy a regionální turistické agentury. Postupně se jeho činnost přesunula i na pole koncepčního urbanismu v Příboře a zejména ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Nemalou část jeho agendy zaujímá rovněž navrhování rodinných vil svébytné kompozice, nápaditých řešení „šitých“ na míru zadavateli, jejichž některé ukázky jsou rovněž součástí výstavy.

Retrospektiva posledních dvaceti let tvorby Jaromíra Jančíka si bere za úkol zachytit vizuální zpracování valné většiny jeho podstatných realizací a návrhů. Je zároveň otiskem společenské situace naší nedávné minulosti. Od počátku novodobého českého kapitalismu časných devadesátých let až po vyzrálé koncepce urbanistické např. ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde se architekt Jančík nesmazatelně zapsal do soudobých dějin této lokality jako zásadní tvůrce moderní koncepce jádra města.

Má být zároveň poděkováním jeho obdivovatelů a přátel, kteří v něm ctí architekta, jenž do svých objektů a realizací vkládá v duchu nejlepších tradic moderní architektury promyšlená řešení plná nápadů vyhovujících klientům, jejich estetickým a praktickým nárokům.

Výstava startuje v opavské Galerii U Jakoba v úterý 8. března a potrvá zde do 23. března.